GREG GOOSE-TIL THE MEDICINE TAKES(CD-SOUND OF SUBTERRENIA SOS 052/BORDER) Inga förutfattade meningar angående denna skivan hade jag.  Det kan vara ganska skönt att gå in med noll i förberedelse när man skall lyssna på en skiva. Rock n roll står det i Real Player och det kanske är rätt men inte den typen av rock n roll en del av er tänker på. Här är det inte Fats Domino utan mer Husker Du som varit en av influenserna.  Greg Goose spelar samma typ av ganska nonchalanta rockpunk som de en gång gjorde och jag gillar den här attityden när det handlar om rock n roll. För att tro att det handlade om deathmetal(lite fördomar hade jag) och så blev det på detta viset, härligt!(SJU) 2/5-05

GREG GOOSE-TIL THE MEDICINE TAKES(CD-SOUND OF SUBTERRENIA SOS 052/BORDER)No thoughts before on what music this could be on this record I haven´t It can be really nice to go into a record with zero in knowledge about the group before you put it on. Rock n roll I stands in Real Player and that´s maybe right but not that type of rock n roll some of you think about. Here it isn´t Fats Domino which si the king except more Husker Du. Greg Goose plays the same type of attitude rockpunk as they once did and I  like this attitude when it´s about rock n roll. Because I thought it was death metal(I have some preknowledge or????) and then it went this way, marvellous.(SEVEN) 2/5-05