GREEN MOON SPARKS -REBEL WITH A CURSE (CD-DRUNKABILLY DBR 20044) Drunkabilly brukar mest ge ut psychobillyskivor och här är väl inget undantag egentligen  men Green Moon Sparks låter lite fräckare än vad vi är vana vid när det gäller den här sortens musik. Mer punk än rockabilly om man säger så och basljudet är verkligen fräckt. Sångaren har också en udda röst som skiljer sig från det vi är vana vid och det gör att musiken höjer sig några snäpp. Visst finns de vanliga attributen där men GMS är en grupp som har utvecklat stilen lite och det behövde den så punkabilly är väl namnet egentligen.(SEX) 21/4-09

GREEN MOON SPARKS -REBEL WITH A CURSE (CD-DRUNKABILLY DBR 20044) Drunkabilly is often release psychobillyrecords and this isn´t any other style either but Green Moon Sparks sounds a little bit cooler than we´re used to when we talk about this sort of music. More punk than rockabilly if you say so and the bassound is really cool. The singer have an odd voice too which is really apart from the ones were used to and that makes the music is a little better than we´re used to. Sure we have all the usual attributes but GMS is a group which have developed the style a little and that style needed that and punkabilly si the right name(SIX) 21/4-09