GRAVDAL-SADIST(CD-UNEXPLODED RECORDS UER027)

8 låtar med norsk black eller death metal eller vad det heter med låttitlar som Tomhet, Sadist, Selvmord, Til helvete och andra glada titlar så här på morgonen. Musikaliskt är det jävligt snabbt och nästan lite punkigt ibland så det är en ganska trevlig upplevelse. Sångaren ömsom sjunger och ömsom growlar fram sina ord och det känns helt rätt till den snabba och brutala musiken. Inte så mycket mer att snacka om egentligen för Gravdal är varken bättre eller sämre än andra band i genren. 15/9-2010

******

GRAVDAL-SADIST(CD-UNEXPLODED RECORDS UER027)

8 songs with Norwegian black or deathmetal or what it is called with song titles like Tomhet(Emptiness), sadist, Selvmord(Suicide), Til Helvete(To hell) and other happy titles in the morning. Musically it´s fucking fast and almost a little bit punky so it´s a really nice experience. The singer sings sometimes and growls sometimes and it feels totally right to the fast and brutal music. Not so much to talk about more than that Gravdal is not better or worser than any other band in the same style. 15/9-2010

GRAVDAL-TORTURMANTRA(CD-UNEXPLODED RECORDS UER035)

Gravdal låter som många andra band i den här stilen. En sångare som ”skriker” fram sin ångest till en ganska brutal musik men som någonstans är riktigt melodisk och det är ju ganska vanligt bland metalband i den här stilen.  Jag är ju lite dålig på den här stilen och kan inte nämna några andra band som låter som så här men vill ni ha en tuff stund framför stereon eller i bilen eller var ni nu lyssnar på musik och inte är rädda för lite tuffare musik så varför inte pröva med Gravdal. 10/9-2010

******

GRAVDAL-TORTURMANTRA(CD-UNEXPLODED RECORDS UER035)

Gravdal sounds like many other bands in this style. A singer which “shouts” foreward his anger to really brutal music which is really melodic in all the angry stuff and it´s really usual among metalbands in this style. I have a little bit bad check on this style and I cannot mention any other bands which sounds like this but do you want a tough time with your stereo or in the car or where you listens to music  and you´re not afraid for some tougher music so why don´t test Gravdal. 10/9-2010