GRÅSUGGORNA-ETT STAKET(MINI-CD)

De äldre gentlemännen i Gråsuggorna har lyckats att få till ännu ett album, denna gång en 6-låtars skiva. De låter bättre än någonsin måste jag säga. Det finns inga ålderskrämpor här precis och jag tror att de aldrig spelat snabbare som i inledande titellåten…det har de säkert men fort går det i alla fall.  Det är kul att det finns svenska band som detta tycker jag och de har ju egentligen aldrig gjort så mycket väsen av sig men borde fått mer uppmärksamhet än de fått men nu känner jag till dem och kan inte säga mer än att ni borde kolla in dem och lyssna på snabbspelad svensksjungen punkrock. Det är musik som jag gillar riktigt mycket i alla fall och jag tror att ni som gillar vanlig svensk punk skulle uppskatta detta också!  20/9-2016


*******

GRÅSUGGORNA-ETT STAKET(MINI-CD)

The older gentleman in Gråsuggorna have managed to get  another album out, this time it´s a 6-song disc. They sound better than ever, I must say. There are no age ailments here right and I think they never played faster as the opening title song ... sure they have but fast is it anyway. It's great that there are Swedish bands like this, I think, and they've never really done so much fuss but should have been given more attention than they have received, but now I know them and can not say more than that, you should check them out and listen to fast played Swedish punk rock with Swedish vocals. It's music that I like quite a lot anyway, and I think you who like ordinary Swedish punk would appreciate it too! 20/9-2016

GRÅSUGGORNA-PUNKELIT(CD)

Jag fick denna skiva från en gång före jul men då var det inget ljud på den och nu har jag fått den riktiga skivan. Precis som på senaste skivan så blandas det mellan svenska och engelska låtar men det som inte blandas upp är punken för det är verkligen bara punk de spelar. De går ut hårt med Future generation som är en riktig punkdänga och jag tycker att de gör en riktigt bra skiva här. Som bonus får vi en inspelning från deras första livespelning och det är som de säger i särklass det första och det sämsta de gjort live. Snabba låtar är det annars och det är verkligen punk med attityd och skulle bara gruppen satsa lite mer och få komma på ett större bolag med mer promotion så skulle de kunna bli ett stort namn i punksverige. 20/1-2016

*******

GRÅSUGGORNA-PUNKELIT(CD)

I got this CD from a time before Christmas, but then there was no sound on it and now I have got the correct disc. Just like the latest album so they mix between Swedish and English songs but that is not mixed up is the punk it's really just punk playing. They go out hard with Future generation that is a real punk wallop and I think they do a really good record here. As a bonus, we get a recording of their first live gig and it's like they say by far the first and the worst they've done live. Fast songs is it otherwise, and it's really punk with attitude and would just group spend a little more and get access to a larger company with more promotion so they could become a big name in punk Sweden. 20/1-2016

GRÅSUGGORNA-OLD PUNKS NEVER DIE(CD)

Jörgen som sjunger i gruppen kontaktade mig via Facebook och frågade om jag ville lyssna på deras nya skiva. Dum fråga…all ny musik och framförallt punk är välkommen i mitt hem. 11 låtar där de har både svenska och engelska texter. Gamla punkare blir aldrig trötta för det känns i alla fall så när Gråsuggorna sätter igång med sin punkrock. Det är snabba låtar och det är ingen ordinär trallpunk utan det är mer en blandning av melodier, snabb punk och snygga körer och Gråsuggorna seglar upp som en liten favoritgrupp så här i mitten av december 2015. Texterna är efter vad jag hör de ”vanliga” punktexterna men tyvärr är det ju ämnen som aldrig slutar att uppröra som Skitsystem, Belsen och Nationell hysteri men som skivan heter Old Punks never die och det är verkligen så det är. Många gånger kan jag känna mig argare och starkare än jag gjorde när jag var ung punkare och så verkar det vara för medlemmarna i Gråsuggorna också. 16/12-2015

********

GRÅSUGGORNA-OLD PUNKS NEVER DIE(CD)

Jörgen who sings in the group contacted me via Facebook and asked if I wanted to listen to their new album. Silly question ... all new music and, above all, punk is welcome in my home. 11 tracks where they have both Swedish and English texts. Old punks never gets tired of it feels anyway so when Gråsuggorna do their punk rock. There are fast tracks and this is no trallpunk, but it's more a mixture of melodies, fast punk and stylish choirs and Gråsuggorna sailing up as a slight favorite group like this in the middle of December 2015. The texts are from what I hear the "normal" things but unfortunately it is the subjects who never stop makes people angry as Skitsystem, Belsen and national hysteria, but that album is called Old punks never die and that's really how it is. Many times I can feel angrier and stronger than I did when I was young punk and so it seems to be for the members of Gråsuggorna too. 16/12-2015