GORTHAUR´S WRATH-WAR FOR HEAVEN(CD-ETERNAL SOUND RECORDS ESR 001)

Jag fick för mig att detta skulle vara någon slags riddarmetal eller powermetal av något slag men här handlar de tom tyngre saker. Jag tycker nog att man kan kalla detta för deathmetal men jag har säkert fel eftersom jag inte är så bevandrad i den här typen av metal och det finns en massa genres just i metal som jag inte riktigt bemästrar. Men de har en sångare som verkligen har en röst som är metal och på samma gång som musiken är väldigt tuff så finns det mycket melodier i den som jag gillar riktigt mycket och det är det som många gånger år så pass bra i den här typen av tuffare metal…att det finns melodier som verkligen är snygga….12/8-2013

*******

GORTHAUR´S WRATH-WAR FOR HEAVEN(CD-ETERNAL SOUND RECORDS ESR 001)

I got the feeling that this would be some kind of knight metal or power metal of some sort, but this is the empty heavier things. I think that you can call this death metal but I've probably wrong because I'm not as versed in this type of metal, and there are a lot of genres of metal just like I do not quite mastered. But they have a singer who really has a voice that is metal and at the same time as the music is very tough as there are a lot of songs in it that I like very much and that is what many times in so well in this type of tougher metal ... there are songs that are really good looking .... 12/8-2013