GOOD OLD DAYS-KNOCK IT OFF(CD) Denna polska grupp lyckas hålla liv i den annars ganska stendöda SxE genren (i alla fall musikaliskt). De sjunger på engelska mestadels men även polska och spanska(tror jag) får rum i deras musik. Jag kan tänka mig att den här gruppen har lyssnat på Sick of it All, Youth of Today och Refused en hel del. Inga dåliga grupper att jämföras med och jag kan tänka mig att de avgudas i Polen för den här typen av musik berör verkligen. Balanserar på den tunna linjen mellan metal och punk och det är lite svårt ibland att vara på rätt sida men Good Old days klara det galant.(SJU) 13/3-07

GOOD OLD DAYS-KNOCK IT OFF(CD) This polish group manages to have the old style SxE in life (anyway musically). They sings in english mostly but also polish and Spanish(I think) get space in their music. I can imagine that this group have listened to Sick of it All, Youth of Today and Refused a whole lot. No bad groups to be compared with and I can imagine that they´re gods in Poland with this music because this sort of music really touches me and everyone. They balance on the thin line between metal and punk and it´s a little bit hard to be on the right side but Good Old days do it with a lot of energy and they´re on the right side.(SEVEN) 13/3-07