GONERS-GOOD MORNING(CD-RIDING EASY)

 

Med medlemmar från svenska Yvonne och Salem´s Pot. Den medlem som sitter längst fram på bilden har en likadan Cortex-tröja som jag och bara det bådar gott tycker jag. Det finns faktiskt lite drag från Cortex tänker jag innan jag hade sett tröjan och det finns stora drag av grunge, psykedelisk musik och Soundtrack of Our lives och lägger man allt i en smältdegel blir det riktigt bra och det är bra driv i deras musik. Det är skränigt, distad och alldeles härlig musik och här är det mycket rockattityd som gäller. World of Decay är en blandning av gamla Status Quo och SOOL och varför inte låta er slukas in i deras värld av rock n roll för kom ihåg var ni läste detta först. Goners kommer att bli riktigt stora och World of Decay kommer att bli en hit! 19/12-2019 


********

GONERS-GOOD MORNING(CD-RIDING EASY)

With members from Swedish Yvonne and Salem´s Pot. The member who sits at the front of the picture has the same Cortex t-shirt as me and only that seems good I think. There are actually some moves from Cortex I think before I saw the t-shirt and there are big sounds of grunge, psychedelic music and Soundtrack of Our lives and if you put everything into a melting pot it becomes really good and it is good drive in their music. It is much sounds, distorted and really lovely music and here is a lot of rock attitude. World of Decay is a mix of old Status Quo and SOOL and why not let yourself be swallowed up in their world of rock n roll for remember where you read this first. Goners will be really big and World of Decay will be a hit! 19/12-2019