GOLLIWOG-PLAGUE ALLEGIANCE(CD-CHAINSAW RECORDS CR602-2)

Framsidan har en intressant bild där med svältande barn tillsammans med en rymdgubbe och det är kanske så världen är. En del har råd att åka till månen och andra svälter…Den här skivan är också eller rättare sagt omslaget är en uppvisning till varför man skall köpa skivorna och inte bara lyssna via nätet eller på Spotify. För häftet är fullt av intressant läsning av politiska saker. Nu till musiken istället som är en punkig variant av anarchopunk tycker jag. För på samma gång som det finns inslag av mycket politiska saker så tycker jag att de verkligen har fått till ett poppigt sound i sanna punkanda. Med kvinnlig sångerska så växer de ännu mer och Golliwog blir nog ett band som jag verkligen vill höra mer av. Som ett uppspeedat Vice Squad skulle de kunna beskrivas och även om det inte är rätt så är det en fingervisning av hur det kan beskrivas. 1/6-2015

*******

GOLLIWOG-PLAGUE ALLEGIANCE(CD-CHAINSAW RECORDS CR602-2)

The front has an interesting picture there with starving children with a space man and perhaps that is the way the world is. Some can afford to go to the moon and other starving ... This disc is also, or rather, the cover on the CD is a showcase why one should buy the discs, and not only listen via the Internet or on Spotify. Because the booklet is full of interesting reading political stuff. Now to the music instead which is a punky version of anarchopunk I think. For at the same time as there are elements of the very political things, I think they really have got a poppy sound in true punk spirit. With female singer so they grow even more and Golliwog will probably be a band that I really want to hear more of. As a upspeeded Vice Squad could they be described and even if it's not right, it is an indication of how it can be described. 1/6-2015

GOLLIWOG-MORE THAN MEETS D.I.Y.(CD-CHAINSAW RECORDS KUDG CD 001)

Slovenien är väl inte jättekända för sina punkband men skulle kunna bli om Golliwog bara blev lite kändare. Jag tycker de har alla möjligheter att bli det även om många kanske kommer att tycka att de har tagit för mycket från band som NOFX, Satanic Surfers osv så tycker i alla fall jag att de haren ganska stil i samma områden som de band som jag nyss nämnde. Ni förstår då ganska snabbt vilken typ av musik det handlar om. Tjej på sång ibland och då blir det om möjligt ännu bättre och jag skall göra allt för att få till en intervju med den här gruppen...var så säkra. 20/7-09

********

GOLLIWOG-MORE THAN MEETS D.I.Y.(CD-CHAINSAW RECORDS KUDG CD 001)

Slovenia isn´t so very wellknown for their punkbands but they could be if only Gollywog have been a little bit more known. I think they have all possibilities to be that even if many people maybe think they have taken a lot from bands like NOFX, Satanic Surfers etc so do I think that they have an own style in the same area as the bands I mentioned. You understand really quickly then which type of music they play. A girl on voclas sometimes and then it becomes even better and I will really get an interview with this band...be so sure. 20/7-09