GOD DAMN-GOD DAMN(CD-ONE LITTLE INDIAN TPLP1455CDP/PLAYGROUND)

 

Jag tror att den här skivan är namnad på samma sätt som gruppen men jag vet inte för jag hittar ingen info om skivan på nätet. Men ett upp och nervänt kors på framsidan tillsammans med ett kors på rätt håll. Låttitlar som Whip goes the crack, Hinge-Unhinged och High frequency words ger mig inte så mycket info men jag sätter på skivan och lyssnar. Det är en ganska kraftfull musik som kommer ut ur mina högtalare. Någon slags grungeaktig musik med tuff ådra…Svårt att egentligen sätta in i ett speciellt fack utan detta måste ni nog lyssna på själva. Men visst är det svårt att sitta still till denna ljudorgie men ibland blir det riktigt melodiskt i allt det distade. Jag tycker ni ska kolla in denna tuffa rockgrupp för jag blev riktigt positivt överraskad och jag tror säkert att både ni som gillar Pearl Jam, Nirvana och Sonic Youth kan uppskatta skivan! 6/12-2019


*******

GOD DAMN-GOD DAMN(CD-ONE LITTLE INDIAN TPLP1455CDP/PLAYGROUND)

I think this disc is named in the same way as the group, but I don't know because I can't find any info on the disc online. But an up and down cross on the front along with a cross in the right direction. Song titles like Whip goes the crack, Hinge-Unhinged and High frequency words don't give me that much info but I put on the record and listen. It's a pretty powerful music coming out of my speakers. Some kind of grunge-like music with tough veins ... Hard to really put in a special style and this you probably have to listen to yourself. But of course it's hard to sit still to this soundorgasm but sometimes it gets really melodic in all that distorted. I think you should check out this tough rock band because I was really pleasantly surprised and I sure think both you who like Pearl Jam, Nirvana and Sonic Youth can appreciate the record! 6/12-2019