GOATORCYCLE-FUCK EM IF THEY CAN´T TAKE A JOKE(CD) Ännu en grupp som jag har fått kontakt med via My Space och det känns kul att få träffa så mycket nya grupper därifrån. Lite tuffare än jag trodde för jag trodde det skulle vara traditionell engelsk punkrock men det var mer lite av det tuffare slaget. Jag vet inte vad jag skall säga om deras musik men det är inget som riktigt fastnar för mig och det beror inte på att det är dåligt mer beror det på att deras musik saknar något att sjunga med i tror jag. Snabb punkrock är det i alla fall.(SEX) 31/10-06

GOATORCYCLE-FUCK EM IF THEY CAN´T TAKE A JOKE(CD) Another group which I have become friends with via My Space and it feels fun to meet so much new groups from there. A little bit tougher than I thought because I thought this would be traditional English punk but it was a little bit tougher. I don´t know what I shall say about their music but there isn´t anything which been stucked in my head and that not depends on that it's bad, more that their music misses something to sing along with. Fast punkrcok is it anyway.(SIX) 31/10-06