GOAT-WORLD MUSIC(CD-STRANDED 60253716414)

Har ingen koll alls på den här gruppen och det skulle kunna vara som helst…..Skivan börjar riktigt flummigt och jag tänker på grupper som Loop på samma gång som jag tänker på gammal svensk progg och jag har svårt att nämna några bandnamn där.. Jag vet inte om det är rätt dag för mig att lyssna på denna psykedeliska skiva idag men visst är det fräckt och jag hör gamla grupper som Slits tillsammans med mycket flummiga tongångar men Slits är nog beroende på att det är en tjej som sjunger på ungefär samma sätt…plus att det låter ganska naket på samma gång som det är otroligt välspelat…. Kolla in själva…. 31/10-2012

******

GOAT-WORLD MUSIC(CD-STRANDED 60253716414)

Have no idea what this for some sort of group and it could be anything….The record starts out really psychedelic and I think about groups like Loop in the same time as I think about old Swedish progressive music without saying any names…I don´t really know if this is the right day for me to listen to this sort of music pf psychedelic stuff but sure it´s cool and I hear some old groups like Slits together with very psychedelic tunes but Slits is surely depending that it is a girl which sings in the same way…and it sounds really naked in the same time as it´s really wellplayed….check this out yourself…31/10-2012