GLORIOUS BANKROBBERS-BACK ON THE ROAD(BOLLMORA REKORDS SIKVÄGEN 12)

 

Gruppen är tillbaka och det är en grupp som jag gillar riktigt mycket. För många gånger är det så med hårdrock att det jag gillar mest är thrashmetal och när grupperna låter så här. Lite sleaze metal eller vad man ska kalla det för jag tycker att det finns drag av punk i deras musik just när det låter så här. För rötterna känns som om de går tillbaka till New York Dolls, via Hanoi Rocks och fram till dagens sound. Det finns mycket attityd ännu i de gamla gubbarna och jag tycker att GB fyller mina krav ganska bra och spelar den typen av metal som jag gillar. 11 låtar med sprudlande rock n roll är svårt att tacka nej till och det gör inte inte ens den mest kräsna rockdiggaren när det gäller GLORIOUS Bankrobbers så jag tycker ni ska stödja Bollmora och GB och köpa en skiva för gillar ni attityd och och hårdare rockmusik med ena benet i metal och ett kortare ben i punken så tror jag ni kommer bli nöjda. 8/5-2023


********

GLORIOUS BANKROBBERS-BACK ON THE ROAD(BOLLMORA REKORDS SIKVÄGEN 12)

 

The group is back and it's a group that I like really much. Too many times it's like hard rock that what I like the most is thrash metal and when the groups sound like this. A little sleaze metal or whatever you want to call it because I think there are elements of punk in their music just when it sounds like this. Because the roots feel like they go back to the New York Dolls, through Hanoi Rocks and up to today's sound. There's a lot of attitude still in the old guys and I think GB fills my requirements pretty well and plays the kind of metal that I like. 11 songs with exuberant rock n roll is hard to say no to and it does not even the most discerning rock fan when it comes to GLORIOUS Bankrobbers so I think you should support Bollmora and GB and buy a record because if you like attitude and and harder rock music with one leg in metal and a shorter leg in punk, I think you will be satisfied. 8/5-2023