GLOBAL CRIME SYNDICATE.SEX TAPE SHOCKER(SINGEL NARDCORE RECORDS)

Skivan verkar vara fylld med tuff musik. Här tycker jag mig höra influenser från grupper som Varukers, Exploited och den typen av band…Det går fort och gitarrerna vräker över oss på ett trevligt sätt. Sångaren spottar ut sina ord och det är allmänt punkigt och detta precis på ett sätt som jag gillar. Först trodde jag att det var texter som bara handlade om sex och liknande saker men det känns som o den här gruppen är arga på riktigt och det gillar jag. Det jag också gillar är att trots det hårda soundet så är sången väldigt långt fram och man skulle nästan inte behöva textblad och det är ju lite ovanligt med den här typen av punkrock/hardcore….4/12-2014

*********

GLOBAL CRIME SYNDICATE.SEX TAPE SHOCKER(SINGEL NARDCORE RECORDS)

The album seems to be filled with cool music. Here I seem to hear influences from groups Varukers, Exploited and that kind of band ... It goes fast and the guitars pouring over us in a nice way. The singer spits out his words and it is generally punky and this right in a way that I like. At first I thought it was the lyrics that just about sex and stuff like that but it feels like o this group are angry for real and I like that. What I also like is that despite the harsh sound as the song is very far forward and one would almost do not need the textsleeve and it's a bit unusual with this type of punk rock / hardcore ... .4/12-2014