GLEN AND THE PEANUTBUTTER MEN-READY TO BLOW(CD-DOMIRACER DOMCD33)

Denna grupp kommer från Australien och jag fick tre CD från dem och denna kom ut 2003. Ganska vanliga punktexter är vad gruppen har och helt klart är det inget som sticker ut från mängden…detta är musik som går ganska fort och med sångare som heter Glen(överraskande va?) och man kan kanske jämföra det med GG Allin(kanske) Exploited(kanske), Peter and the Test Tube Babies(kanske)…lite svårt att säga exakt och ni förstår väl av detta att det går ganska fort och att det är punkrock. Ganska kul att lyssna till faktiskt och det är med mycket attityd som Glen och hans mannar ger oss sin musik. Man brukar ju säga Punk as Fuck och det passar ganska bra in på detta. 22/10-2014

*******

GLEN AND THE PEANUTBUTTER MEN-READY TO BLOW(CD-DOMIRACER DOMCD33)

This group is from Australia and I received three CDs from them and this was published in 2003. Pretty standard punk lyrics are what the group has, and clearly there is nothing that stands out from the crowd ... this is music that goes pretty fast and with singer named Glen (surprising huh?) and maybe you could compare it to GG Allin (maybe) Exploited (maybe), Peter and the Test Tube Babies (maybe) ... a little hard to say exactly and you know well by this that it goes pretty fast and that it is punk. Pretty fun to listen to, and in fact it is the very attitude that Glen and his crew give us their music. It is usually supposed to say Punk as Fuck and it fits quite well into that. 22/10-2014

GLEN AND THE PEANUTBUTTER MEN-YAY(CD- DOMCD008)

2007 kom denna skivan ut och med låtar som Kill the Clowns, Ciggs and alcohol och Hate The Police så kör Glen och hans mannar över oss. Vi får med 3 gamla låtar också och hela anrättningen luktar och svettas punk och det gillar jag. De har en riktigt bra attityd och sångaren Glen låter ibland som en ilsken Dickies-sångare och musikaliskt är det nog lite tuffare än på Ready to blow. Jag får inte riktigt grepp på om det är en grupp som är allvarlig eller inte och punk är för mig många gånger förknippat med allvar och kamp. Men skitsamma egentligen …musiken är tuff och den är hård och den har attityd och det räcker för mig. 22/10-2014

********

GLEN AND THE PEANUTBUTTER MEN-YAY(CD- DOMCD008)

2007, this disc came out, and with songs like Kill the Clowns, Ciggs and alcohol and Hate The Police so driving Glen and his men over us. We get the three old songs and also throughout the finishing touch and smell the sweat punk and I like that. They have a really good attitude and singer Glen sometimes sounds like an angry Dickies singer and musically it's probably a little tougher than the Ready to blow. I can not really grasp if this is a group that is serious or not and punk is to me many times associated with seriousness and struggle. But fuck it really ... the music is tough and it is hard and it has attitude, and that's enough for me. 22/10-2014

GLEN AND THE PEANUTBUTTER MEN-THE RETURN OF THE PEANUTBUTTERMEN(CD)

Skivan kom ut någon gång efter 2010 eftersom de dedikerar skivan till någon Nigel från Rule 303 som dog 2010. Jag tror och tycker nog att detta är den bästa skivan med gruppen för här lyckas de få ihop både melodier och ett tuffare sound känns det som och den här gruppen blir nog intressantare för varje skiva de gör så ni kan ju tänka er nästa ….då jävlar. Så ni förstår kanske att det är riktigt kul att lyssna till denna tuffa punkrock som de spelar och just denna skiva är min personliga favorit av de två. Jag kan tänka mig att ni som gillar ganska tuff punk men inte den typen av punk som går över till crust kommer säkert att gilla denna riktigt mycket och då får ni lägga till att det är lite stökigt och distat också. Som ett tidigt UK Subs ibland..22/10-2014

*******

GLEN AND THE PEANUTBUTTER MEN-THE RETURN OF THE PEANUTBUTTERMEN(CD)

The record came out sometime after 2010 because they dedicates the disc to some Nigel from Rule 303 who died in 2010 I believe and I certainly think that this is the best album with the group here, they manage to get together, both melodies and a tougher sound feels like and this group will probably be more interesting for every disc they are doing so you can imagine the next ... .then fuck all others. So you might understand that it's really fun to listen to this tough punk rock as they play and this particular album is my personal favorite of the two. I imagine that you, like quite a tough punk but not the kind of punk that goes over the crust will surely like this really much and then you will have to add that it is a bit messy and distorted too. As an early UK Subs sometimes..22/10-2014