GIRLS ON TOP-ORULATER(CD-RIVERSIDE RECORDS RRUKCD06)Jag får en X-Ray Spex feeling med en gång när jag ser gruppens foto. Det kanske inte är helt fel även om saxofonen inte finns där.Det är i alla fall tuff rock det handlar om med mycket melodier och framförallt ett punkigt sound.Vicki De Vice är tuff i sin röst och deras förmåga att blanda lite lugnare saker med lite tuffare skall de ha en eloge för. Jag kan tänka mig att en konsert med denna gruppen är en upplevelse utöver det vanliga för deras stil känns äkta på något sätt. Det är skönt att höra grupper som har 77-punk i sin musik på ett så naturligt sätt som gruppen har. Försök att få tag på detta.(SJU) 8/7-03 GIRLS ON TOP-ORULATER(CD-RIVERSIDE RECORDS RRUKCD06)I got a X-Ray spex feeling once when I see the photo on the group. It´s not maybe totally wrong even if the saxophone isn´t there. It´s really tough rock we´re talking about and that with much melodies and a really punky sound. Vicki De Vice  is really tough in her voice and their way to mix calmer stuff with tougher  they really would be appreciated for. I can think that a concert with this group is something more than the usual concert because their style feels really true in some way. It´s nice to hear a group which have 77-punk in their music in a natural way. Please try to get this one.(SEVEN) 8/7-03