GINZU AND THE STEAK KNIVES-MURDER SHE SCROTE(CD)

En Ween cover och en Rick Derringer cover….vad skall detta bli. Med låttitlar som Aids, Suck My balls och Jesus was a rapist kan man också undra. Jag fokuserar nog på musiken och då är det ganska snabb punkrock som är grejen för gruppen. Jag tänker lite på AntiSeen, GG Allin och den typen av musik men det är väl osökt låttitlarna kanske men jag kanske inte skall vara så orättvis och då fortsätter jag bara med att lyssna till musiken. Helt okej punk är det i alla fall och det är korta, snärtiga låtar som är grejen för dem och jag gillar vad jag hör….oftast. Men kanske ingen skiva som kommer att snurra varje dag i min spelare. 3/12-2014

******

GINZU AND THE STEAK KNIVES-MURDER SHE SCROTE(CD)

A Ween cover and one Rick Derringer cover ... .What shall be. With song titles like AIDS, Suck My Balls and Jesus was a rapist, one can also wonder. I focus enough on the music and then it's pretty fast punk rock that's up to the group. I think a little about Antiseen, GG Allin and the type of music but it is well unsought song titles might but perhaps I should not be so unfair and when I continue just by listening to the music. Okay punk is it anyway and it's short, catchy tunes that is the thing for them and I like what I hear ... .oftast. But perhaps no disc will spin every day of my players. 3/12-2014