GIMP FIST-MARCHING ON AND ON(CD-SUNNY BASTARDS SBCD108)

Gimp Fists omslag påminner mig om United Skins skivan eller Last Resorts debutskiva har jag för mig. Men nu till musiken som är musik som man bara vill sjunga med i och det är den här typen av streetpunk som jag verkligen gillar. Det är snabbt, har melodier i massor och ett sound som verkligen ligger i min intressesfär och helt klart en av de bättre oigrupperna eller vad man skall kalla dem. 13 låtar fyllda av ilska men med värme på något sätt och jag gillat verkligen när två sjunger samtidigt för det blir så effektfullt på något vis. Nej det  är svårt att sitta still när man lyssnar till en sådan här bra grupp och jag tror säkert Gimp Fist kan återuppväcka gamla punkare/skins och få dem att gilla musiken igen om de någonsin tvekat. ¼-2014

********

GIMP FIST-MARCHING ON AND ON(CD-SUNNY BASTARDS SBCD108)

Gimp Fists cover reminds me of the United Skins disc or Last Resort's debut album I have for myself. But now the music is music that you just want to sing along to, and it is this kind of street punk that I really like. It's fast, has lots of melodies and a sound that is truly in my sphere of influence, and clearly one of the better oigroups or what to call them. 13 songs full of rage but with the heat somehow and I really liked when the two sing while for it is as effective in any way. No it's hard to sit still when listening to such a great group and I'm sure Gimp Fist can rekindle old punks / skins and get them to like music again if they ever hesitated. ¼ -2014

GIMP FIST/LAST ROUGH CAUSE-LAST ORDERS(CD-SUNNY BASTARDS SBCD095)

Två bra grupper med rötterna i streetpunk/oipunk delar här en skiva. Last Rough Cause har jag intervjuat och Gimp Fist måste jag intervjua känns det som…De kör en låt av det andra bandet som sig bör. Gimp Fist har ett sound som låter lite lätt desperat ibland och det är ett sound som jag uppskattar ganska mycket. Streetpunk såklart men med inslag av den tidigare punken på något sätt och ett annorlunda sätt mot hur jag brukar tycka att de låter. Last Rough Cause har också ett sound som jag verkligen gillar och det känns som om de också har hittat tillbaka till rötterna och deras sound känns naket på ett positivt sätt. Fräckt ljud tycker jag och punk behöver inte vara så mycket krusiduller…. 2/4-2014

********

GIMP FIST/LAST ROUGH CAUSE-LAST ORDERS(CD-SUNNY BASTARDS SBCD095)

Two good groups with roots in street punk / oipunk splits here a record. Last Rough Cause I have interviewed and Gimp Fist, I have to interview, it seems ... They run a song by the other band as appropriate. Gimp Fist has a sound that sounds a bit desperate at times and it is a sound that I appreciate very much. Street Punk of course, but with elements of the early punk in any way and a different way to how I usually find that they sound. Last Rough Cause also has a sound that I really like and it feels as though they have also found their way back to the roots and their sound feels naked in a positive way. Cool sound I think and punk does not need to be so much frills .... 2/4-2014

GIMP FIST-YOUR TIME HAS COME(CD-SUNNY BASTARDS SBCD-0050)

Gimp Fist är ett nytt namn för mig i alla fall och det är en angenäm upplevelse och med en gång tänker jag på en gammal grupp : Major Accident och att jag saknar dem men det behöver jag inte göra så länge eftersom Gimp Fist inte ligger så långt ifrån dem i musikstil men det var ju mest omslaget jag tänkte på. De kör till och med en cover av en svensk grupp: Heart full of Pride av Perkele. I Whatever happened påminner dem om en hybrid av Cocksparrer och Business och det är väl ett gott betyg att få för en streetpunkgrupp…..kolla in med en gång. 15/4-09

********

GIMP FIST-YOUR TIME HAS COME(CD-SUNNY BASTARDS SBCD-0050)

Gimp Fist is a new name for me anyway and it´s a really nice experience to hear them and at once I think about another old group. Major Accident and that I miss them but I won´t to do that so long because Gimp Fist isn´t so far away from them in musicstyle but it was most the cover I thought about. They do a cover from a Swedish group : heart full of Pride by perkele. In Whatever happened they reminds me about a hybrid between Cocksparrer and Business and that´s a really good grade to get for a streetpunkgroup…check this out at once.15/4-09