GIFTIGT AVFALL-PUNKOFFENSIV(SINGEL)

Att den här gruppen är arga på många och mycket går ju inte att ta fel på. De har ju inspirerats av gamla svenska hardcoregrupper som Skitslickers, Anti-Cimex etc och då förstår ni att det är snabb musik vi snackar om och att det oftast är väldigt korta låtar. Det är många som får sig kängor här. Det är politiker, SD(jag kallar inte dem politiker) , IKEA, Trump etc. Deras bästa textrad är denna som jag tar från Brun Politik. "Töm alltid tarmen neråt. Institutionalisera hackordningen. För evigt fula av skit" Det är ju en lysande beskrivning av SD som sammanfattas med dessa tre rader. Bra att texterna är tryckta på skivan eftersom det tyvärr ibland är lite svårt att höra vad Kängvall sjunger. Men en riktigt bra hardcoreskiva har gruppen gjort och det finns hopp för den här typen i Sverige ännu. 7/7-2018


*******

GIFTIGT AVFALL-PUNKOFFENSIV(SINGEL)

That this group is angry with many and many things is not going to be mistaken. They have been inspired by old Swedish hardcore groups like Skitslickers, Anti-Cimex etc and then you realize that there are fast music we are talking about and that they are usually very short songs. There are many who get  the boots here. It's politicians, SD (I do not call them politicians), IKEA, Trump etc. Their best text line is this one I take from Brown Politics. "Always empty the intestine." Institutionalize the hack order. Forever ugly of shit "It's a brilliant description of SD that is summarized with these three rows. It's good that the lyrics are printed on the record because it is unfortunately sometimes hard to hear what Kängvall sings. But a really good hardcore disc has made the group and there is hope for this type of music in Sweden . 7/7-2018

GIFTIGT AVFALL-KATLA(SINGEL)

 

Siken från Jerrys Farsa spelar i denna grupp också och med låtar som Spotta på Spotify, All makt åt Tengil och Vladimir P så tar de ställning för emot en massa saker precis som ett punkband ska göra. Tio låtar på en singel och det är inga långa låtar på skivan precis. Inspelningen är väl kanske inte den bästa men vilja och förmågan till att skriva musik som berör finns där i alla fall. Jag tycker nästan att deras slut på några av låtarna påminner om gamla Rukorna fast i en hardcoretappning med grindsång. Jag tycker skivan är underhållande i alla fall men den kommer nog inte att vinna en grammis eller komma med på Eurovision Song Contest om man säger. Men tuff hardcore är det i alla fall. En del kommer att tycka att det är skit men jag älskar detta. 5/9-2017


*******

GIFTIGT AVFALL-KATLA(SINGEL)

Siken from Jerrys Farsa is also plays in this group and with songs like Spotta på Spotify, All makt åt Tengil and Vladimir P, they take positions against a lot of things just like a punk band should do. Ten songs on a single and there are no long songs on the record just. The recording may not be the best, but the will and ability to write music that matter there anyway. I almost feel that their end of some of the songs are reminiscent of the old Rukorna stuck in a hardcore style with grind vocals. I think the record is entertaining in any case, but it will probably not win a Grammis or join the Eurovision Song Contest if you say. But tough hardcore is it anyway. Some will think it's shit but I love this. 5/9-2017