GIANT ROBOT-DOMESTICITY(CD-STUPIDO TWINS TWINCD 68) Nja, kanske inte riktigt vad jag hade väntat. Lite hiphop/synthig/soulig musik med ett sound på sången som får mig att tänka på Kraftwerk. Är det bra? Nja, är det fräckt? Sådär men i det stora hela kanske det är fräckt men inget som jag kommer att lyssna på så ofta. Kanske inte alls egentligen. Kanske inte något för denna tidning i alla fall.(FYRA) 6/5-04

GIANT ROBOT-DOMESTICITY(CD-STUPIDO TWINS TWINCD 68) Nja, not maybe what I have expected. A little bit of hiphop/synthy/souly music with a sound on the vocals which reminds me about Kraftwerk. Is it good? Nja, is it cool? Maybe but in the wholeness maybe it´s cool but I will not listen to this much. Maybe not at all. Maybe nothing for this zine anyway.(FOUR) 6/5-04