GHOST OF DAWN-THE UNDEAD SOCIETY-LIVE IN PARAIS(CD-SUN WALKING PROD)

Med ett sådant här namn så känns det som om detta kan bli vad som helst för sorts musik egentligen. Allt från skum indiemusik till goth över punk och psychobilly. Vi får väl se eller rättare sagt höra. Visst blir det någon slags gotisk indiemusik eller något sådant som vi får oss till livs. Jag tänker på gamla grupper som Bauhaus, Red Lorry Yellow Lorry och den typen av musik och det känns ju ganska bra eftersom jag gillade sådan musik ganska mycket får några år sedan. De fem låtarna är riktigt bra ljud på för att vara live och Ghosts of Dawn har ett sound som tilltalar mig men jag vet inte riktigt om publiken finns för sådan här musik idag. Hoppas för deras skulle att så är fallet. 19/12-2014

******

GHOST OF DAWN-THE UNDEAD SOCIETY-LIVE IN PARAIS(CD-SUN WALKING PROD)

With such a name here, it feels as if this could be anything kind of music really. Everything from foam indie music to goth of punk and psychobilly. We'll see, or rather hear. Sure there will be some sort of gothic indie music or something like that we get ourselves to life. I think of the old groups like the Bauhaus, Red Lorry Yellow Lorry and that type of music and it feels pretty good because I liked that kind of music you pretty much get a few years ago. The five songs are really good sound in order to be live and Ghosts of Dawn has a sound that appeals to me but I do not really know if the audience is for this kind of music today. Hoping for their would be the case. 19/12-2014