GHOSTBLOOD-BLOOD FROM BEYOND THE GRAVE(CD-SMASH BURN AND EAT THE DEAD)

Wow det här är snabb musik. Jag gillar deras snabba hardcore eller om man skall kalla det grindcore men det tycker jag nog inte för jag tycker nog att det finns mer melodier i detta än det finns i en grindcorelåt. Jag tror nog att de har lyssnat mer på Discharge än Nasum om man säger så. Sångaren har kanske lyssnat mer på death metal med den rösten som han har och som ni då förstår kan det vara lite svårt att höra texterna men det finns ju textblad. Så jag tycker det hela är en ganska trevlig anrättning av det brutala slaget och jag uppskattar faktiskt detta riktigt mycket och det gör att jag vaknar upp en morgon som denna också. 2/10-2015

******

GHOSTBLOOD-BLOOD FROM BEYOND THE GRAVE(CD-SMASH BURN AND EAT THE DEAD)

Wow this is fast music. I like their fast hardcore or whether to call it grindcore but I think probably not, because I think that there are more melodies in that than there is in a grindcoresong. I think that they have listened more to Discharge than Nasum if you say so. The singer might have listened more to death metal with the voice he has, and that you then understand it can be a little difficult to hear the lyrics but there are lyric sheet. So I think the whole thing is a pretty nice dish of the brutal battle and I appreciate the fact that quite a lot and it makes me wake up one morning like this, too. 2/10-2015