GFK-IF LIBERTY ISN´T GIVEN IT SHOULD BE TAKEN(CD-G7 WELCOMING COMMITTEE ) Jag gick alltid och tittade på ett handbollslag som hette GFK(eller heter) när jag bodde i Uddevalla och var liten. Detta är väl ingen handbollsmusik precis för GFK spelar en typ av hardcore som skulle vara omöjlig att använda sig av i handboll. Kanske lite svårt att höra vad de sjunger eftersom sångaren låter likadant hela tiden. Så det blir lite jobbigt i längden att lyssna på gruppen faktiskt. Hade bara sångaren varit lite mindre ”stökig” så hade GFK varit mycket bättre(SEX) 6/9-04

GFK-IF LIBERTY ISN´T GIVEN IT SHOULD BE TAKEN(CD-G7 WELCOMING COMMITTEE ) I was always and watched on a handballteam called GFK(or is named) when I was living in Uddevalla and was smaller. It wasn´t any handballmusic precisly because GFK plays a style of hardcore which it would be impossible to use in a handballmatch. Maybe a little bit difficult to hear what they sing because the singer actually sounds the same all the time. So it´s a little bit messy in long time to listen to the group actually.  Had the singer been a little less “messy” so had GFK been so much better.(SIX) 6/9-04