GERM BOMB-GIST SUCKED OUT(CD-METAL RACE RECORDS MR 053)

Dessa grabbar har jag ju följt sedan de startade och då kom från gruppen Hathor bland annat. De startar med en svensksjungen låt Rasera som kanske inte är en låt utan mest en massa oväsen. Men titeln beskriver låten bra! Annars är det samma typ av musik som de brukar spela och det känns skönt tycker jag…För om de hade frångått sitt punkmetal rock n roll liknande sätt att spela musik så hade jag blivit riktigt besviken. Jag har sagt det förut att Sator är en grupp man kommer att tänka på lite grand men Germ Bomb har en tuffare sångare och visst finns här Motörhead såklart men man kan inte ta ifrån gruppen att de ändå har ett gott eget sound i denna genre som är svårbeskrivbar. Men man blir glad av musiken och det är väldigt svårt att sitta still eller rättare sagt omöjligt. Kanske inte så kända som de borde vara i Sverige så kolla in gruppen med en gång! 25/3-2019

********

GERM BOMB-GIST SUCKED OUT(CD-METAL RACE RECORDS MR 053)

These guys have I followed since they started and then they came from the group Hathor among other things. They start with a Swedish song Rasera who may not be a song but most of a lot of noise. But the title describes the song well! Otherwise it is the same kind of music that they usually play and it feels nice I think… Because if they had departed from their punk metal rock n roll similar way to playing music then I would have been really disappointed. I have said before that Sator is a group you will think of a little but Germ Bomb has a tougher singer and certainly there is here Motörhead of course but you can not take away from the group that they still have a good own sound in this genre that is hard to describe. But one gets happy with the music and it is very difficult to sit still or rather impossible. Maybe not as famous as they should be in Sweden so check out the group right away! 25/3-2019

GERM BOMB-UNDER A FADING SUN(CD-XMUSICK)

Med låtar som Religious Vomit, Funeral Böues och Abonimation så spelar denna svenska grupp(som jag följt sedan Hathor-tiden) sin musik som är ganska ovanlig för att komma från en svensk grupp tycker jag. Deras tunga men ändå många gånger snabba sound liknar inget annat vi har i Sverige(det gör det säkert för jag har ju inte hört allt) Jag tänker mig de som en hybrid mellan Discharge, Metallica, tidiga Onslaught och annan bra hardcore och thrashmetal. Jag gillar verkligen deras skiva och jag tycker att de är uppfriskande på ett positivt sätt och jag tycker nog att Germ Bomb är ett bland de mer intressanta banden i Sverige, i alla fall när det gäller tung musik. Ibland blir det nästan lite Sator stil fast på ett tyngre sätt som in Black Mass och det är kanske är sången som påminner lite grand där. Men om vi ska sammanfatta hela skivan  är det en härlig symfoni i svart rock och framförallt tuff och hård musik som saknar konkurrent i Sverige. 19/7-2015


********
GERM BOMB-UNDER A FADING SUN(CD-XMUSICK)

With songs like Religious Vomit, Funeral Böues and Abonimation plays this Swedish group (which I followed since the Hathor-time) their music that is quite rare to come from a Swedish group think. Their heavy but still many times fast sound like nothing else we have in Sweden (that makes it safe for I have not heard everything) I imagine they like a hybrid between Discharge, Metallica, early Onslaught and another good hardcore and thrash metal. I really like their album and I think that's refreshing in a positive way and I think that Germ Bomb is among the more interesting bands of Sweden, at least when it comes to heavy music. Sometimes it becomes almost a little Sator style but in a heavier way into Black Mass and it is perhaps the vocals that reminds a little bit there. But if we were to summarize the whole disc is a lovely symphony in black rock and particularly tough and hard music that lacks competitor in Sweden. 19/7-2015

GERM BOMB-SOUND OF HORNS(CD-AREA DEATH ADP 060)

Från Hathor kommer ju detta och det var ju ett band som jag verkligen gillade och ett band som verkligen gör den musik som de gillar utan att kolla på rådande trender etc. De förnekar heller inte heller sina influenser utan skriver på sin inspirationslista på skivan band som Motörhead, GBH, Exploited, Slayer och Broken Bones för att säga några och det hörs…..Det är jävligt snabb musik och det är musik utan en massa solon och krusiduller för här handlar det om snabb melodiös punkig metalliknande musik och jag tycker nog att GBH och Motörhead är den största liknelsen man kan ge dem och det är absolut inget att skämmas för. Det här är musik och influenser som jag själv har växt upp med så därför tror jag det är så att just denna grupp passar mig ypperligt bara för det faktumet att vi har samma uppväxt…..17/5-2013

********

GERM BOMB-SOUND OF HORNS(CD-AREA DEATH ADP 060)

From Hathor cames this and it was a band that I really liked and a band that really make the music they like without check on current trends, etc. They deny nor their influences without writing on his inspiration list on the disc bands Motörhead, GBH, Exploited, Slayer and Broken Bones to say some and it sounds like them ..... it's fucking fast music and there is music without a lot of solos and frills of this is about fast melodic punk metal-like music and I think that GBH and Motörhead is the greatest parable you can give them and there is absolutely nothing to be ashamed of. This is the music and the influences that I have grown up with so therefore I think it is so that this group fits me superbly only for the fact that we have the same upbringing ..... 17/5-2013

GERM BOMB-INFECTED FROM BIRTH(CD-AREA DEATH PRODUCTIONS ADP033)

Bara två medlemmar i bandet och det är Pierre från Hathor bland annat som är med i gruppen och detta tillsammans med Hampus Kuylenstierna som sköter sång, gitarr och bas medan Pierre trakterar trummor, järn och skrik. De tackar bland annat GBH på sin skiva och det kan jag förstå för Germ Bombs musik bygger mycket på samma influenser kan jag tänka och därför gillar jag det riktigt mycket. Även Motörhead tackas och det är två grupper som jag verkligen gillar och när man blandar dem så blir det så pass bra musik som Germ Bomb spelar. Jag hoppas verkligen många för upp ögonen för dem för de är ett av Sveriges mer intressanta band. 4/1-2011

********

GERM BOMB-INFECTED FROM BIRTH(CD-AREA DEATH PRODUCTIONS ADP033)

Only two members in this band and it´s Pierre from Hathor which in the group and that together with Hampus Kuylenstierna which is doing the vocals, bass and guitars and Pierre is playing the drums, iron and shouts. They thank among other bands GBH on their record and that can I understand because Germ Bombs music is built much on the same influences and therefore I like this really much. Also Motörhead is thanked and that´s two groups which I really like much and when you mix both of them so becomes it´s this sort of music which Germ Bomb plays. I really hope that many get their eyes on them now because they´re among one of Swedens most interesting bands. 4/1-2011