GENOCIDE SUPERSTARS III-SUPERSTAR DESTROYER(CD-RELAPSE RR 6558-2/BORDER) Jag kommer ihåg en gång för länge sedan när GSS spelade helgalen kängcore utan mål eller mening. Nu har de kommit i det stadiet så att Motörhead har fått en utmanare i sin musikstil hårdrockspunk. Jag tror i och för sig att mycket beror på sången och Lemmys sätt at sjunga är likt Genocide SS sätt att göra det samma. 14 låtar som slår många på fingrarna och ännu gång har ett svenska band visat att de håller mycket bra bland de utländska tuffa banden. Ni som gillar tuff musik men ändå vill ha en liten melodi i det hela kolla in GSS tuffa musik.(ÅTTA) 22/4-03

GENOCIDE SUPERSTARS III-SUPERSTAR DESTROYER(CD-RELAPSE RR 6558-2/BORDER) I remember once upon a time when GSS played really crazy crustcore without any sense or goal. Now have they come to the stadium that Motörhead must look up and they have got a challenger in the style heavymetalpunk. I think that much depends on the vocals and Lemmys way to sing is very similar to GSS way to sing. 14 songs which hits many other bands on their fingers and once again Swedish bands have showed the world that they stand up very good in the hard world of music in the world. You who like tough music but want to have some melodies in it please check out GSS tough music.(EIGHT) 22/4-03