GENERATORS-EARN YOUR STRIPES(CD/LP-RANDALE RECORDS RAN 221)

Det verkar som om detta är någon slags samling men de första fyra låtarna verkar vara nya och de är verkligen ett gäng bra låtar och det är nu inte så att man inte tänker på Social Distortion men då menar jag detta på ett positivt sätt för de låter som ett föryngrat sådant band och inte lika trötta som sina föregångare. Det är mycket attityd i deras musik och det uppskattar jag mycket såklart. De resterande låtarna spänner från åren 1998-2015 men det gör inget för det känns ändå som att de verkligen har behållit sin stil och en låt som Yankee Boy luktar så mycket Rancid/ Clash/Jam men på ett underbart sätt och inte på något vis som de har härmat någon eller något sådant. Hela skivan är bland de bättre jag hört det senaste och Generators borde vara större än vad de är egentligen och är ni inne på banden jag nämnt skulle jag bli väldigt överraskad om ni inte skulle gilla Generators. Jag gillar deras flirtar med ska och reggae mycket också. 6/6-2016

*********

 

GENERATORS-EARN YOUR STRIPES(CD/LP-RANDALE RECORDS RAN 221)

It seems as if this is some kind of collection but the first four songs seem to be new and they are really a bunch of good songs and it is not now so you do not think of Social Distortion, but I mean this in a positive way for the sounds as a rejuvenated such a band and not as tired as their predecessors. There are a lot of attitude in their music, and I appreciate that very much of course. The remaining songs spanning from the years 1998-2015, but it does nothing, it still feels like they really have kept their style and a song  like Yankee Boy smells so much Rancid / Clash / Jam, but in a wonderful way and not in any way that they have imitated someone or something. The entire album is among the better ones I've heard the latest and Generators should be larger than they really are, and you are inside the bands I mentioned I would be very surprised if you not would like Generalife also. I like their flirts with reggae and ska very much. 6/6-2016

GENERATORS-LIFE TAKES(CD-RANDALE RECORDS RAN 191)

Generators har jag hört manga gånger innan men denna skivan hade jag inte hört…Wow det här var bra och det bästa de gjort hittills tycker jag. De lyckas genomföra en skiva med ett sound som ligger någonstans mellan USHC a´la Bad religion och lägg till detta Social Distortion-stil och deras musik är riktigt tilltalande och bra. Ett av de bättre banden just nu helt klart i punksvängen för deras musik är mycket elektrisk och mycket energisk och framförallt har de ett väldigt tätt sound. Sångaren sjunger mycket bra och helt klart är Generators nya skiva en fullträff och alla ni som är inne på punkrock har inte råd att missa denna skiva för då kommer ni att bli väldigt ledsna(eller glada) när ni märker vad ni missat. Kolla in detta med en gång….13/11-2014

********

 

GENERATORS-LIFE TAKES(CD-RANDALE RECORDS RAN 191)

Generators, I have heard many times before but this album I had not heard ... Wow this was good and the best thing they've done so far I think. The successful implementation of an album with a sound that falls somewhere between USHC a'la Bad Religion and add this Social Distortion-style and their music is really appealing and good. One of the better bands right now is clearly the punk of their music is very electric and very energetic, and above all they have a very tight sound. The singer sings very well and is clearly Generators new album a hit and all of you who are on the punk rock can not afford to miss this disc then you will be very sad (or happy) when you can see what you missed. Check this out right away ... .13/11-2014