GENE LOVES JEZEBEL-DANCE UNDERWATER(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

 

Första skivan med Gene Loves Jezebel på 14 år är ett faktum och det är kul tycker jag att de kommer tillbaka. Många andra grupper på Westworld spelar ju punk men det kanske man inte ska anklaga Gene Loves Jezebel för att göra. De har gjort en hel del riktigt bra indielåtar genom tiderna. Nu inleder de med en låt som för tankarna till dansgolvet utan att på något sätt vara discomusik. Jag vet att jag var svag för sångarens röst många gånger och den visar sig lite mer i en låt som Summertime så att säga och blir det mer sådana låtar på skivan så skulle jag känna mig nöjd. IZItime är ännu en låt som jag gillar och den påminner mig nästan ibland om vårt eget svenska band Leathernun i en del av sekvenserna. En bra återföreningsskiva tycker jag som både låter modern men ändå låter det gamla Gene Loves Jezebel. 14/6-2017


*******

GENE LOVES JEZEBEL-DANCE UNDERWATER(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

The first album with Gene Is Jezebel in 14 years is a fact and it's fun I think they're coming back. Many other groups at Westworld are playing punk, but perhaps you should not accuse Gene Jezebel of love. They have done a lot of really good indiesongs throughout the ages. Now they start with a song like the thoughts of the dance floor without being in any way discomusic. I know that I was weak for the voice of the voice many times and it appears a bit more in a song like Summertime to say and if there are more such songs on the record, I would feel satisfied. IZItime is another song I like and it almost reminds me of our own Swedish band Leathernun in some of the sequences. A good reunion disc and I think sounds like modern, yet letting the old Gene Loves Jezebel sound shines through. 14/6-2017

GENE LOVES JEZEBEL-HEAVENLY BODIES(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

 

Gene Loves Jezebel är en grupp som jag lyssnade väldigt mycket på på 80-talet. Just denna skiva kanske jag inte lyssnat så mycket på så därför ska det bli intressant att lyssna på den igen. American Dreamer visar vägen med en gång för hur deras musik låter. Ganska svävande och riktigt snygg och hela skivan andas lätthet och framförallt är det melodier som verkligen sätter sig. Med en sångare som verkligen vet hur man ska låta till denna sorts svävande musik så blir det bra. Jag kan tänka mig att fans till U2, Simple Minds och den typen av band skulle kunna uppskatta detta riktigt mycket! En hel del extralåtar finns med på skivan sedan jag hörde den sist och sådant är ju alltid välkommet! 5/4-2017


*******

GENE LOVES JEZEBEL-HEAVENLY BODIES(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

Gene Loves Jezebel is a group that I listened to a lot in the 80s. Just this record I might not have heard much about so therefore it will be interesting to listen to it again. American Dreamer leads the way of how their music sounds. Pretty vague and really nice and the whole disc breathe easily and above all the melodies that really gets good. With a singer who really knows how to sing this kind of soaring music so it will be good. I imagine that fans of U2, Simple Minds and the type of bands would appreciate it really much! A lot of extra songs are on the album since I heard it last and that is always welcome! 5/4-2017