GEE STRINGS-SPEED SOUL RACER(LP-WANDA RECORDS WRO 171)

 

Det var ett tag sedan jag hörde Gee Strings och det är en grupp som jag gillade sist har jag för mig. Med en kvinnlig sångerska så kör de över oss med sin dieseldoftande punkrock/garagepunk. Munspel finns med i första låten On the Run och munspel är underskattat i punkrock. Min favoritlåt på skivan är den lite hårdare Creature som verkligen är en kaskad av snabb punkrock och mycket attityd som man inte hört på länge. 8 låtar på skivan och om man inte vill äga denna så är man ingen riktigt punkare/rockdiggare 😉. Nej då man kan inte köpa allt men detta är en skiva som borde finnas i allas hem …i alla fall i de hem där man gillar snabb rock/punk. Så varför inte viga tjugo minuter av ditt liv till denna grupp för attityden som finns i deras låtar går nästan att ta på och det är ett sådant ös så det nästan blir immigt på mina fönster hos mig här på jobbet.  Riktigt jävla bra! 24/10-2023


********

GEE STRINGS-SPEED SOUL RACER(LP-WANDA RECORDS WRO 171)

 

It was a while since I heard Gee Strings and that ́s a group which I liked last time I think. With a female singer they drive over us with their dieselsmelling punkrock/garagepunk. Harmonica is in the first song On the Run and harmonica is underrated in punkrock. My favorite song on the record is the harder Creature which is really a cascade of fast punkrock and much attitude that you haven ́t heard in a long time. 8 songs on the record and if you don ́t want to own this so is you not a real punk/rockfan 😉. No, then you can not buy everything but this is a record that should be in everyone's home... At least in the homes where you like fast rock/punk. So why not dedicate twenty minutes of your life to this group because the attitude that is in their songs can almost be felt and it ́s such a fast so it almost gets fogged up on my windows here at work. Really fucking good! 24/10-2023