GEBRUDER MANNS-DEMO(CD-SINGEL)

 

Fick denna skivan från dessa tyska tjejer. Tre låtar med titlar som Burst, Embrace your pain och Different voices. Nu-metal läste jag någonstans och det kanske ä ren bra beskrivning av denna grupp och det ä ren trevlig blandning av metal/hardcore och lite mer nästan rapbetonat och jag tänker på en grupp som rage Against the Machine men med en sångerska istället för en manlig dito. Tyvärr bara tre låtar här men det finns bra tendenser och bli inte överraskade om de dyker upp snart med en intervju på min hemsida plus jag tror och tycker att de borde släppa en fysisk skiva för detta kommer att mottas bra. Välspelat, snyggt, hårt och bra! 9/6-2021


*******

GEBRUDER MANNS-DEMO(CD-SINGEL)

Got this record from these German girls. Three songs with titles like Burst, Embrace your pain and Different voices. Nu-metal I read somewhere and it may be a good description of this group and it is a nice mix of metal / hardcore and a little more almost rap-focused and I think of a group that rage Against the Machine but with a female singer instead of a male ditto. Unfortunately only three songs here but there are good tendencies and do not be surprised if they appear soon with an interview on my website plus I think and think they should release a physical record for this will be well received. Well played, nice, hard and good! 9/6-2021