GDMS-ALLER ANFANG IST SCHWER(CD)

Inte för att vara fördomsfull men denna grupp ser ut som om de består av tre miljöaktivister, djurrättsaktivister etc… Musikaliskt är det en ganska stökig version av punkrock eller rättare sagt en ganska amatörmässig punkrock men på ett väldigt charmigt sätt och det är därför jag gillar det ganska mycket. Jag tror att band som detta är ett band som verkligen har framtiden för sig eftersom det finns en hel del punkrock i både engagemang, texter och utseende. En del lugna låtar varvas med låtar av annat utseende och sound. Jag vet inte riktigt vad jag skall säga om skivan egentligen för jag gillar det på samma gång som jag vet att jag inte kommer att lyssna på det speciellt ofta. Men visst finns det saker här som jag gillar…kan inte jämföra med något annat egentligen förutom att det är punkrock. 17/11-2014

******

GDMS-ALLER ANFANG IST SCHWER(CD)

Not to be biased but this group looks as if composed of three environmentalists, animal rights activists, etc ... Musically it's a rather messy version of punk rock, or rather, a rather amateurish punk rock but in a very charming way and that's why I like it quite a lot. I think that this band is a band that really has a bright future because there are a lot of punk rock in both engagement, lyrics and appearance. Some quiet tracks interspersed with songs of different look and sound. I do not really know what to say about the record because I really like it at the same time I know I will not listen to it very often. But there are things here that I like ... can not compare with anything else really except it's punk rock. 17/11-2014