GANGES PHALANGES-LIFE IS POSERS(CDJABRONI RECORDS JBR-001)

Om man tittar på bilderna på den grupp så vet man egentligen inte alls vilken stil de skall ha. Men när musiken sätter igång med och den kvinnliga sångerskan tar ton så blir jag riktigt glad. Det är snabbspelad punkrock och det är riktigt bra sådan också. Jag tänker både på Vice Squad och andra punkgrupper när jag hör den här gruppen. Penetration på speed är en sak jag tänker på faktiskt för sångerskans röst påminner mig om Pauline Murray.  Jag gillar verkligen tempot de har och att de lyckas upprätthålla det på hela skivan och framförallt gillar jag att de överraskade mig såpass mycket med att vara så punkiga. Hög kvalitativ punkrock av det snabbare slaget och detta utan att någon gång komma fel eller falla av vägen för melodierna sitter där och sångerskan sjunger ypperligt och låter både arg och glad å samma gång! 31/7-2015

*******

GANGES PHALANGES-LIFE IS POSERS(CDJABRONI RECORDS JBR-001)

If you look at the pictures of the group, you don´t  know really what style they will have. But when the music starts  and the female singer is singing so I will be really happy. It is played fast punk rock and it's really good one too. I think about Vice Squad and other punk groups when I hear this group. Penetration on speed is one thing I think about is actually the singer's voice reminds me of Pauline Murray. I really like the pace they have and they manage to keep it on the entire disc and, above all, I like that they surprised me to such an extent to be so punky. High quality punk rock of the faster kind, and this without ever getting wrong or fall by the way the melodies are sitting there and the singer sings superbly, sounds both angry and happy, on the same time! 31/7-2015