GAMLA PENGAR-BON PURÉE(2 LP-BEAT BUTCHERS OR DLP-71)

Gamla Pengar fyller tio år som band och här ger de oss en dubbel LP med singellåtar, samlingslåtar och en del nya låtar. Ett av Sveriges mest intressanta band tycker jag och de har kanske blivit lite bortglömda bland alla andra band. Kanske mest beror på att de är lite svårare att sätta in ett fack egentligen och visst är det punk men det är inte uttalat trallpunk, hardcore eller vad som utan här snackar vi om larmig rock med stora punkinfluenser. Texterna berör mig mycket och Gamla Pengar seglar upp till ett favoritband nuförtiden och jag hade nästan glömt hur bra de var! Alla låtarna håller riktigt god klass och en låt som Sparkar borde beröra alla som lyssnar på den. Det finns bara 300 fysiska ex och man borde nog skynda sig för att få tag på ett ex nu och vore tråkigt att inte ha denna fantastiska skiva i sin ägo. Finns inte en dålig låt och denna punkskiva seglar upp som 2019 års bästa….och då har det bara gått 16 dagar och om detta är en föraning om hur det svenska punkåret kommer att låta ser jag verkligen framemot det! 16/1-2019

********

GAMLA PENGAR-BON PURÉE(2 LP-BEAT BUTCHERS OR DLP-71)

Gamla Pengar turns ten years as a band and here they give us a double LP with single songs, collection songs and some new songs. I think they are one of Sweden's most interesting bands and they may have been a little forgotten among all the other bands. Perhaps most of them are because they are a bit harder to insert a style really and certainly it is punk but it is not explicit trallpunk, hardcore or whatever we here talk about loud rock with big punk influences. The lyrics touch me a lot and Gamla Pengar sails up to a favorite band these days and I had almost forgotten how good they were! All the songs are really good class and a song like Sparkar should touch everyone who listens to it. There are only 300 physical ex and one should probably hurry up to get hold of an ex now and would be sad not to have this amazing record in your possession. Is not a bad song and this punk record sails up as the best of 2019 ... and then it has only gone 16 days and if this is a premonition of how the Swedish punk year will sound, I really look forward to it! 16/1-2019

GAMLA PENGAR-HÄR KOMMER KRIGET(CD-BEAT BUTCHERS ORCD63)

Den korsfäste Jesus på Ikea-skylten är rolig och fräckt gjord tycker jag. Jag älskar Gamla Pengar och deras svensksjungna musik och det är inte så ofta jag hör svensksjungen punk nuförtiden. Gamla Pengars musik är precis den typen av punkrock som jag gillar så mycket. Väldigt melodiös, låter farligt på något sätt och detta utan att behöva låta jättemycket eller vara speciellt snabb eller tuff…lagom tuff är väl ordet men sångaren känsla när han sjunger är precis av den sort som jag gillar eftersom han har en punkröst av bästa slag. Kanske inte sjunger bäst i världen men ack så känslofullt. Så om ni bara skall köpa en svensk punksskiva i år så skulle Gamla Pengar kunna vara den skivan så pass bra är den…3/9-2014

*********

GAMLA PENGAR-HÄR KOMMER KRIGET(CD-BEAT BUTCHERS ORCD63)

The crucified Jesus on the Ikea sign is funny and brazenly made ​​I think. I love Gamla Pengar and their Swedish sung music and it's not often I hear the Swedish punk sung nowadays. Gamla Pengars music is exactly the kind of punk rock that I like so much. Very melodic, sounds dangerous in any way and this without having to let a lot or be particularly fast or tough ... just enough tough is well word but the singer feeling when he sings is just the kind I like because he's a punk voice of the best kind. Maybe not sing the best in the world but oh so emotionally. So if you simply must buy a Swedish punk album in years so can Gamla Pengars album be the album so good is it ... 3/9-2014

GAMLA PENGAR/HÅLL KÄFTEN VAD VILL DU?-SPLIT(CD)

Splitten mellan dessa två tuffa punkband är fräck och först ut är bandet med namnet Håll käften vad vill du? Deras musik är riktigt snabb och de tio låtarna försvinner i ett nafs. Tur ändå att jag fick med texterna för det hjälper mig att förstå att de är arga både textmässigt och musikmässigt. Jag kan inte jämföra dem med något annat band för deras punkstil är ganska egen i sin stil och hade Bob Hund spelat hardcore kanske de hade låtit så här… Gamla Pengar har hälften så många låtar på skivan…alltså fem stycken. Gamla Pengar har också ett tufft sound och sångaren låter lätt desperat och musikaliskt går det fort där också men den dumme jäveln som säger att punken är död vet ju inte hur fel de har. Den tar bara andra uttryck och som här visar den som just….punkrock med tuffa texter. Gamla Pengar har framtiden framför sig.. 13/11-2013

*******

GAMLA PENGAR/HÅLL KÄFTEN VAD VILL DU?-SPLIT(CD)

The split between these two tough punk band is cheeky and first up is the band called Håll Käften , vad vill du? (Shut up what do you want?) Their music is really fast and the ten songs disappear in a flash. Lucky anyway that I got with the lyrics for it helps me to understand that they are angry both lyrically and musically. I can not compare them to any other band of their punk style is pretty in its own style and had Bob Hund played hardcore maybe they had sounded like this ... Gamla Pengar has half as many songs on the album ... then five. Gamla Pengar has a tough sound and the singer sounds slightly desperate and musically, it is fast there too but the stupid bastard who says punk is dead do not know how wrong they are. It only takes a second expression and that this shows that just .... punk with tough lyrics. Gamla Pengar has a bright future ahead of him .. 13/11-2013

GAMLA PENGAR-STEKT OTM(CD-SINGEL BEAT BUTCHERS-OR PROMOCDS 11)

Ännu en utgåva av Stekt Orm men denna gång 5 låtar och både Stekt Orm och Stekt Orm 2….Gamla Pengar har en ganska egen stil i punkrockens tecken och det gillar jag. Någonstans är de riktigt tuffa men melodierna sitter där utan att någonsin vara trallpunk så det känns riktigt kul att lyssna till denna grupp tycker jag. Så därför blir det nästan omöjligt att jämföra med något och det kan ju vara till en nackdel för det kan då vara riktigt konstig musik men som sagt Gamla Pengars energiska punkrock och den korta Stekt Orm2 är riktigt snabb och fräck men min favoritlåt på skivan är helt klart Svarta Tankar/Svartnat Hat…..21/12-2011

********

GAMLA PENGAR-STEKT OTM(MINI-CD BEAT BUTCHERS-OR PROMOCDS 11)

Another record of Stekt Orm but this time with 5 songs and both Stekt Orm and Stekt Orm 2…Gamla Pengar have a really own style in the sign of punkrock and I like that. Somewhere are they really tough but melodies is there without being trallpunk and it feels really good to listen to this group I think. So therefore it´s really impossible to compare them to something and that can be a disadvantage sometimes because it can be really difficult music but as I said so is Gamla Pengars energic punkrock really good and the short Stekt Orm 2 is really short and cool and my favourite song on the records is Svarta Tankar/Svartnat Hat….21/12-2011

GAMLA PENGAR-STEKT ORM(CD-SINGEL BEAT BUTCHERS ORPROMOCDS10)

Titellåten kommer från Ep:n Stekt orm och det är en kul historia som får mig att minnas tillbaks som det vilda livet som punkare(visst är man punkare i hjärtat ännu) men det är baksidelåten Känner du mörkret som är intressant eftersom den är 1,58 och punkig låt som jag gillar. Jag gillar verkligen Gamla Pengars stil för den känns rak och ärlig på något sätt. En fullängdare…snälla…..! 11/11-2011

*******

GAMLA PENGAR-STEKT ORM(CD-SINGEL BEAT BUTCHERS ORPROMOCDS10)

The titletrack comes from the EP Stekt Orm and it´s a fun history for me to remember back as the wild life as a punk(sure I´m a punk yet in the heart) but it´s the B-side song Känner du mörkret which is the most interesting song and it´s 1,58 and it´s a punky song that I like. I really like Gamla Pengars style because it feels straight and honest in some way. A fullength….please…..!!! 11/11-2011

GAMLA PENGAR-DU ÄR LURAD(SINGEL BEAT BUTCHERS ORS 44)

En vinylsingel som jag fick på CD. Det känns oldschool på något sätt och det gör ju musiken också. Skön musik utlovades och skön musik får vi och vi som har varit med många år i punken blir ännu gladare kanske för Gamla Pengar är en grupp som tar avstamp i tidig punkrock och har till den lagt lite modernare toner och framförallt en bättre produktion än vi är vana från förr med. De 4 låtarna håller alla hög punkklass och jag hoppas verkligen vi får höra mer med gruppen och ni som vill ha något att jämföra med….Attentat, Slobobans Undergång, Glo, PF Commando allt detta med en modernare touch. 15/6-2011

********

GAMLA PENGAR-DU ÄR LURAD(SINGEL BEAT BUTCHERS ORS 44)

A vinylsingle which I got on CD. It feels oldschool in some way and that does the music too. Nice music was promised and nice music we get and we who have been in the punkmovement for many years become even more happier because Gamla Pengar is a group which starts in early punkrock and have put some more modern tunes to it´s music and a better production than we´re used to. The 4 songs holds everyone high punkclass and I really hope that we will hear some more with the group soon and you who wants something to compare to Attentat, Slobobans Undergång, Glo, PF Commando and all this with a modern touce. 15/6-2011