GAME OVER YOU LOSE-BULLET IN YOUR HEAD(MINI-CD-GOYL RECORDS )

Hardcore finns i många former,det vet ju ni alla som lyssnar på den typen av musik. Ni vet den formen av hardcore när sångaren låter ganska desperat , det är den typen som den här gruppen spelar och det är musik med mycket känslor...helt klart! Jag tycker att gruppen verkligen lyckas med sin urtyp av hardcore och det är musik som förmedlar en väldigt massa känslor och aggressiva känslor och jag tror helt klart att om man lyssnar på detta så blir man en lugnare person i det verkliga livet. Jag vet inte om det är så men min känsla för denna typen av musik är i alla fall så. Punk...punk...punk...det är livet och det är det nog för Game Over You Lose också! 20/7-2015

*******

GAME OVER YOU LOSE-BULLET IN YOUR HEAD(MINI-CD-GOYL RECORDS )

Hardcore come in many forms, it knows all of you who listen to that kind of music. You know the shape of hardcore when the singer sounds pretty desperate, it's the type that this group play and it is music with much emotion ... clearly! I think that the group really succeed with their archetype of hardcore and it's music that conveys a very lot of emotion and aggressive feelings and I think very clear that if you listen to this, you become a calmer person in real life. I do not know if this is so, but my feeling for this kind of music is in anyway so. Punk ... Punk ... punk ... that's life and it is enough for Game Over You Lose too! 20/7-2015