GAIA EPICUS-SATRAP(CD-SOUND RIOT RECORDS SRP 021/VME) Jag börjar nog bli riktigt knäpp eller så börjar jag bli hårdrockare på allvar. Jag får nog börja odla hår så att jag får den rätta längden. Norska Gaia Epicus är ett band som spelar Hammerfall-liknande hårdrock och som vanligt när det handlar om sådan här hårdrock är det melodierna som står i centrum. Ett och annat solo får komma till också och jag som avskydde denna typen av hårdrock förr i tiden har börjat gilla den mycket. Jag tror att jag är svag för melodierna och körerna i låtarna och därför går på detta.(SJU) 19/6-03

GAIA EPICUS-SATRAP(CD-SOUND RIOT RECORDS SRP 021/VME) I ´m going nuts over this or maybe I´m going to be a headbanger in full time. I must let my hair grow so I get the right size. Norwegian Gaia Epicus is a band which plays Hammerfall-styled heavy metal and as usual whn we´re talking about this sort of heavymetal it´s the melodies which is in the centre. Some solo can you hear too and I was really ahte this sort of heavy meatl some years ago have begun to like it really much. I think I´m weak for the melodies and the choirs in the songs and therefore I like this.(SEVEN) 19/6-03