GABBA LOVERS-MINICD

Gabba Lovers namn låter som om det borde bli mycket Ramones…Det var det inte riktigt men det är ganska bra punkrock med en kvinnlig sångerska som heter Gabba istället. I Backstab får de till ett ganska tufft sound men det som finns i bakgrunden är tidig punk blandat med lite snäll metal. Men de fyra låtarna tilltalar mig mycket men som alltid när man bara får fyra låtar att ta ställning till så blir det alltid svårt att få en klar bild. Men jag gillar som sagt attityden i deras musik och tänk att det finns så många band här i världen. Synd att inte alla får mer utrymme egentligen men det kanske är svårt för alla band att få så mycket utrymme. Men snälla ge Gabba lovers lite mer…16/10-2014

*******

GABBA LOVERS-MINICD

Gabba Lovers name sounds like it should be very Ramones ... It was not right but it's pretty good punk rock with a female singer named Gabba instead. In Backstab get us to a pretty tough sound but what is in the background is early punk mixed with some nice metal. But the four songs appeal to me much but as always when you only get four songs to consider so it will always be difficult to get a clear picture. But I like to say that the attitude of their music and think that there are so many bands in this world. Too bad not everyone gets more space really but maybe it's hard for any band to have so much space. But please give Gabba lovers a little more ... 16/10-2014