GAA GAA´S-STATUES(CD-SINGEL)

Fick fyra singlar/mini-cd från denna grupp och sammanlagt 13 låtar så det kanske blir ett bra sätt att lära känna denna grupp. Denna låt är en ganska emotionell sak i sanna desperat emoanda tycker jag och det är svårt att bilda sig en uppfattning efter en låt så se nedan för att läsa mer… 4/2-2015

******

GAA GAA´S-STATUES(CD-SINGEL)

Got four singles / mini CD from this group and a total of 13 songs so it might be a good way to get to know this group. This song is a pretty emotional thing in true desperately emoanda I think and it is difficult to form an idea for a song and see below to learn more ... 4/2-2015

 

GAA GAA´S-REPULSION SEMINAR(MINI-CD)

Lite mer låtar med gruppen och det skall bli intressant att lyssna till deras musik för låten Statues gav mersmak för något slags udda musik. I inledningslåten så tänker jag lite på tidiga Jesus and Mary Chain för att referera till något men med ett tunnare sound på något sätt men det lite udda soundet gör att mina tankar går ditåt. Musiken fortsätter i det lite annorlunda stuket men musik som känns ganska laidback på samma gång som det är ganska distat och larmigt. Ibland tycker jag det låter lite Killing Joke också men oftast är det tyvärr ett ljud som är lite för lågmält(jag kanske skall höja ;-) på något sätt. Men med lite utveckling så kan det bli riktigt bra så fortsätt som i låten Perception. 4/2-2015

******

GAA GAA´S-REPULSION SEMINAR(MINI-CD)

A little more songs with the group and it will be interesting to listen to their music for the song Statues whetted the appetite for some kind of odd music. In the opening song, I think some of the early Jesus and Mary Chain to refer to something but with a thinner sound in any way but it's a bit odd sound makes my thoughts go that way. The music continues in a little different style but the music that feels pretty laid back at the same time as it is quite distorted and larming. Sometimes I think it sounds a little Killing Joke, too, but usually it is unfortunately a sound that is a little too low key (perhaps I shall raise;-) anyway. But with a little development so it can be really good so keep that in song perception. 4/2-2015

GAA GAA´S-VOLTAIRE/HYPNOTI(Z)ED(CD-SINGEL)

Skivan börjar med en distad och tuff gitarr för att sedan gå över till något man nästan kan likna vid ett punkigare Gang Of Four eller nåt liknande tycker jag och det är en låt som verkligen står ut. Voltaire heter ju låten och det kan nog bli en hit här hemma hos mig med sitt annorlunda gitarrsound. Andra låten är således Hypnoti(z)ed som också är en ganska postpunkig låt som faktiskt tilltalar mig mycket, troligen den bästa låten hittills med gruppen. 4/2-2015

******

GAA GAA´S-VOLTAIRE/HYPNOTI(Z)ED(CD-SINGEL)

The album begins with a distorted and tough guitar and then move on to something you can almost akin to a punkier Gang Of Four or something similar, I think, and it's a song that really stands out. Voltaire called the song and it'll probably be a hit here at my home with his different guitar sounds. The second song is thus Hypnoti(z)ed who is also a pretty post punk song that actually appeals to me a lot, probably the best song to date with the group. 4/2-2015

GAA GAA´S-POPSTARS(CD)

Detta är helt klart min favoritskiva med gruppen och de fem låtarna får mig att tänka på grupper som Sultans of Ping, tidiga punkgrupper och framförallt har de ett riktigt trevligt tempo och det hade varit kul och bra om de låtit så här hela tiden märker jag nu när jag hör denna skiva. Mycket attityd och väldigt mycket 1977 och det är fräckt tycker jag och de fem låtarna kommer att spelas mycket hemma hos mig så om man sammanfattar deras karriär så blir det svårt för det känns som om de verkligen har haft olika faser genom åren…4/2-2015

*******

GAA GAA´S-POPSTARS(CD)

This is by far my favorite album with the group and the five songs make me think of groups as Sultans of Ping, early punk groups and, above all, they have a really nice pace and it would have been fun and good if they sounded this whole time I notice now when I hear this album. Very attitude and very much in 1977 and it is brazenly I think and the five songs will be played a lot at my house so if one sums up their career so it will be difficult because it feels like they really enjoyed the different phases over the years ... 4/2 -2015