FUTURE IDIOTS-LUST(CD-PACIFIC RIDGE RECORDS)

 

Jag intervjuade ju denna grupp för ett tag sedan, nu har de varit så snälla så att de skickade några av sina äldre alster till mig. Denna kom ut 2010 och inledningsvis så är det en grupp som Green Day som jag tänker på och många anser kanske att det inte är punk men jag tycker både att Green day och Future idiots är punkgrupper. Bara för att man har ett sound som kanske låter lite mer kommersiellt så tar det inte ifrån grupperna att den musik de spelar är musik som de verkligen älskar och det är i mångt och mycket punk bara det tycker jag. Future Idiots satsar mycket på melodier och det gör de rätt i för det är de riktigt bra på och stämsången sitter som den ska i många av låtarna och jag anser att FI är en de bästa grupperna i Sverige när det gäller snällpunk! 1/3-2016


********

FUTURE IDIOTS-LUST(CD-PACIFIC RIDGE RECORDS)

I interviewed after this group a while ago, now they have been so kind so they sent some of their older material to me. This came out in 2010 and initially I think of a group like Green Day and many think maybe it's not punk, but I think both Green Day and Future idiots are punk groups. Just because you have a sound that may sound a bit more commercial so does it not take away from the groups that the music they play is music that they truly love and that's pretty much punk only who think like that. Future Idiots put a lot of melodies and it makes them right because they´re  really good at and on harmonies and they sit properly in many of the songs and I think that FI is one of the best groups in Sweden when it comes to kinder punk! 1/3-2016

FUTURE IDIOTS-FUTURE IDIOTS(CD-PACIFIC RIDGE RECORDS PRR 034)

 

Den här skivan lämnade tryckpressarna 2012…Det är ingen större överraskning den musiken de spelar men det behöver ju inte betyda på något sätt att det är dåligt för det. Det är melodisk punkrock som kanske någon skulle få för sig att kolla emo men jag tycker nog att punk är den rätta benämningen men som sagt jag tror säkert en del gnällrövar inte håller med mig. Men punkrock kan vara så många olika stilar. Allt från extrema saker som Discharge, Extreme Noise Terror över NOFX och melodiska grupper som denna. Visst blir det ibland lite väl snällt kanske men i det stora hela musik man blir glad av! Om ni tvekar lyssna på punkdängan Never Surrender så blir ni nog tystare.  1/3-2016


********

FUTURE IDIOTS-FUTURE IDIOTS(CD-PACIFIC RIDGE RECORDS PRR 034)

This disc left the presses in 2012 ... It is no surprise the music they play but it need not mean in any way that it is bad because of that fact. It's melodic punk rock that maybe someone would get the idea to call emo but I think that punk is the right term, but as I said I think certainly some whining one did not agree with me. But punk rock can be so many different styles. Everything from extreme things like Discharge, Extreme Noise Terror over NOFX and melodic groups like this. Sure, sometimes a little too nice perhaps, but on the whole the music makes you happy! If in doubt listen to the punkhit Never Surrender and then you will probably be quieter. 1/3-2016

FUTURE IDIOTS-LOVE AND MURDER(CD-IDIOT RECORDS)

 

2007 är ju snart tio år sedan men jag tycker denna skivan håller bra ännu…Här hade de inte riktigt hittat sin egen stil utan flörtade lite med olika typer av melodiös punkrock tycker jag nog. Jag kan ju tänka mig att de hade lyssnat en hel del på Fat Wreck-grupper, Bad Religion och den typen av musik när det gällde punk och sedan en hel del pop och indie också. Men jag vill absolut inte säga att det är någon dålig skiva men det märks på senare alster att de har utvecklats till den stil som de vill ha och som sagt här letade de sin identitet lite grand men visst finns det bra låtar på skivan eller vad säga om Cheating with me, Fate Brought us here(snygg ballad med kvinnlig sångerska) och Sweet Assasin som alla seglar upp till små favoritlåtar.. 1/3-2016


*******

FUTURE IDIOTS-LOVE AND MURDER(CD-IDIOT RECORDS)

2007's almost ten years ago, but I think this album is good yet ... Here, they had not quite found their own style and they flirted a bit with different types of melodic punk rock, I think. I can imagine that they had listened a lot on Fat Wreck groups, Bad Religion and the type of music when it came to punk and then a lot of pop and indie too. But I certainly do not want to say it's a bad album, but it is noticeable in recent creations that have evolved into the style they want to be and as I said here they looked for their identity a little bit, but certainly there are good songs on the disc or what to say of Cheating with me, Fate Brought us here(nice ballad with a female singer) and Sweet Assasin which all sails up to small favorite tunes .. 1/3-2016

FUTURE IDIOTS-MURPHY´S LAW(CD-PACIFIC BRIDGE RECORDS PRR 056)

 

Jag tror att gruppen är svensk men jag har aldrig hört talas om dem förut. När jag kollar in på deras sida så ser jag att de har gjort en väldigt många skivor och att de kommer från det gamla punknästet Klippan! Det här är inte punk av den gamla stilen som Future Idiots spelar utan här är det en mer amerikaniserad typ av punkrock men det blir ju inte mindre intressant för det. Jag kan tänka mig att grupper som Bad Religion, NOFX etc har varit stora influenser med en hel del andra band också. Men det som slår mig är att det är väldigt väldigt melodiskt i alla fall och det uppskattar jag mycket. Jag gillar punkrock när den är snygg också , det behöver inte vara skramligt hela tiden och Future Idiots har satsat mer på snygga melodier men de har ändå inte glömt att det är punk de älskar! 27/1-2016

********

FUTURE IDIOTS-MURPHY´S LAW(CD-PACIFIC BRIDGE RECORDS PRR 056)

I think the group is Swedish but I have never heard of them before. When I check in on their side, I see that they have made many discs and they come from the old punknest Klippan! This is not the punk of the old style that Future Idiots play, but this is a more Americanized kind of punk rock but it is of course no less interesting because of that fact. I can imagine that groups like Bad Religion, NOFX etc have been major influences together with a lot of other bands too. But what strikes me is that it is very very melodic anyway, and I appreciate that very much. I like punk rock when it is stylish too, it need not be distorted all the time and Future Idiots has invested more in fancy melodies, but they still have not forgotten that it is punk they love! 27/1-2016