FUROR GALLICO-S/T(CD-FGO 01)

Den här gruppen har en massa medlemmar och de ser ut som om de kommer från en Road Warrior-film. Med udda saker som growl, fiol,, keltisk harpa, tinwhistles och de vanliga instrumenten så känns detta intressant på förhand. Skivan börjar som en medeltida skiva(kanske inte fanns skivor på medeltiden men ni fattar) och det öser på i sådan folkmusikaktig stil i introt. Fortsätter i samma stil men med tuffare tongångar ibland och det är riktigt annorlunda eftersom de har en sångare som sjunger och en som growlar ….fräckt, annorlunda och ett helt nytt grepp tycker jag i alla fall. Fräckt som bara den och det här lyssnar jag gärna på igen. Till och med en grupp som System of a down hörs i några av låtarna…. 5/1-2011

*******

FUROR GALLICO-S/T(CD-FGO 01)

This group have a lot of members and they looks like if they come from a Road Warrior-movie. With odd things like growl, violin, celtic harp, tinwhistles and the ususal instruments so does this feels interesting in advance. The record starts like a middleaged record( maybe there wasn´t any record in the middleage but you understand) and it goes on with those folkmusicinspired music in the intro. Continues in the same style but with tougher style sometimes and it´s really different because they have one singer who sings and one who growls…cool, different and really new thing I think anyway. Cool as hell and I listen to this on and on. Even a group like System of a down can be heard in some of the songs. 5/1-2011