FUN-ZU-PA(CD-IF SOCIETY IF-40) En finsk grupp som har blivit producerad av Steve Albini.  Riktigt stökig noiserock som är riktigt bra och det låter inte finskt för en sekund och det är inte ett problem utan mer ett konstaterande. Fun lyckas sammanföra Sonic Youth med Black Flag och Pixies med tidiga Devo på något underligt sätt och det låter väl inte helt oävet. Kanske inte musiken som kommer att slå i den stora massan men som godis för indiepubliken så är det guld värt. Gott att rensa huvudet ett tag till musik som man inte riktigt vet vart den skall ta vägen efter varje låt…..(SJU) 31/7-07

FUN-ZU-PA(CD-IF SOCIETY IF-40) A finnish group which have been produced by Steve Albini. Really noisy and messy noiserock which is really good and it doesn´t sound finnish for one second and that´s not a problem , it´s more a reflection. Fun manages to take together Sonic Youth with Black Flag and Pixies with early Devo in some odd way and it doesn´t sound bad precisely. Not so that this music will hit the big audience but as candy for the indieaudience is this gold worth. It´s good to cleanses your head with music which you don´t know where it will go after every song.(SEVEN) 31/7-07

FUN-SZKLARSKA POREBA(CD-IF SOCIETY IF-18) Det är inte som är mycket rätt innan man sätter på denna skiva, det står att det är en LP. Titeln är på polska eller något och gruppen kommer från Finland.  Men stökig musik är det i alla fall. Med slidegitarr eller vad det är så låter de mer än mäktigt annorlunda. Tänk er en blandning av Dr Feelgood, Big Black och Neurosis så kanske ni har svaret, Fun! Mycket olika influenser men denna skiva skulle kunna vara ledmotivet till Pulp Fiction 2 känns det som. Då kanske ni får lite hum om vad det handlar om, musik som inte låter sig duperas utan den lever ett eget liv på något sätt.(SEX) 6/9-04

FUN-SZKLARSKA POREBA(CD-IF SOCIETY IF-18)That isn´t much which is right when you put on this record, it ´s written that this is a LP. The title is in polish and the groups comes from Finland. But messy music is it anyway. With slideguitar or what it is it´s sounds very different anyway. Think of a mix of Dr Feelgood, Big Black and Neurosis so do you maybe have the answer, Fun! Much different  influences but this record could be the soundtrack to Pulp Fiction 2 it feels like. Then you maybe understand a little which type of music this is, it´s not music which let´s itself been duplicated because it lives it´s own life in some way.(SIX) 6/9-04