FULL PROCESS-UNDERGROUND(CD-SHATTERED THOUGHT STR009) Fransmän som sjunger på engelska….De gör det riktigt bra också och deras snabba poppiga punkrock tilltalar mig direkt. Full Process är ett riktigt intressant band för jag älskar när melodier blandas med bra låtar och snabb musik. Gruppen skulle kunna passa in bra på ett bolag som Epitaph och detta utan att spela traditionell USHC eller så men soundet gör att det skulle sitta fint där. I någon av låtarna så finns det stora stänk av hardcore och en lite av emo men de väver in dem snyggt i sin musik och ett av Franrikes punkhopp måste ju den här gruppen vara….helt klart.(SJU) 10/2-09

FULL PROCESS-UNDERGROUND(CD-SHATTERED THOUGHT STR009) Frenchemn who sings in English….and they do it really good and their fast poppy punkrock is something that I like at once. Full process is a really interesting band which I love because when melodies is mixed with good songs and fast music. The group could surely suit in into a company as Epitaph and that without playing any traditional USHC or so but the sound do as it suits really fine there. In some of the songs there´s big stains of hardcore and some small from emo but they mix them in nice into their own music so one of France punkhopes must this group be…that´s obvious.(SEVEN) 10/2-09