FUK-NEW WAVE OF BRITISH PUNKROCK(LP-PAPAGUJEV HLSATEL PH 138)

Den här skivans namn är verkligen perfekt för den här gruppen som jag tror är tjeckisk lyckas verkligen med konststycket att låta väldigt mycket engelskt 80-tal och med allt vad det innebär med grupper som GBH, Chaos Uk, Varukers och liknande grupper. Musik som jag har växt upp med på ett eller annat sätt och därför uppskattar jag Fuk verkligen mycket. Jag tycker nog att deras musik borde lyssnas på av mer människor men punkvärlden är inte alltid rättvis. Skivan går på 45 varv trots att det är en LP-skiva och det säger en hel del om snabbheten i musiken och jag gillar verkligen deras attityd som de besitter och jag tror att alla ni som gillar de grupper som jag har beskrivit kommer att älska detta. 12/3-2012

********

FUK-NEW WAVE OF BRITISH PUNKROCK(LP-PAPAGUJEV HLSATEL PH 138)

This records name is really perfect for this group because I think they´re a czech band but theyr really manages to sound very much english 80´s and all what that is meant with groups like GBH, Chaos Uk, Varukers and similar groups. Music which I have grown up with in some or some other way and therefor I really appreciate Fuk really much. I think that thier music should be listened to by much more people but the punkwold isn´t always fair. The record goes in 45 rpm and even if it´s a LP-record and that says a whole lot about the fastness in the music and I really like their attitude that they have and I think that everyone who likes the groups I have said will love this group. 12/3-2012