FUCK MACHINE-TOO SHIT FOR METAL BUT TOO GOOD FOR PUNKROCK(CD-CHASTITY RELEASE EC 117CD) Den här gruppen verkar ha förälskat sig i en kille som GG Allin och den typen av musik eller vad sägs om låttitlar som Buttnutt, Cunt-stable Fucker, Stab em all in the face. Gruppen kommer från Australien och jag vet inte om de skall tas på allvar. Jag gör det inte i alla fall för jag hoppas att det är ett skämt. På gränsen mellan metal och punk ligger de och balanserar men det är helt klart en övertag för punken här. Mycket korta låtar på skivan.(SEX) 29/6-07

FUCK MACHINE-TOO SHIT FOR METAL BUT TOO GOOD FOR PUNKROCK(CD-CHASTITY RELEASE EC 117CD) This group seems to have been in love in a guy like GG Allin or what to say about songtitles like Buttnutt, Cunt-stable Fucker, Stab em all in the face. The group comes from Australia and I don´t know if they´re serious or not. I don´t do it it anyway because I hope this is a joke. It´s on the border between punk and metal and I think it is punk who wins the battle. It´s very short songs on the record.(SIX) 29/6-07
FUCK MACHINE-NECROPHILIA CRACK OPEN A COLD ONE(CD- CHASTITY RELEASE  EC 122) Precis samma stil på denna skiva. Skitig rock med texter som kanske man inte kan ta för allvarligt för gör man det är man nog lite lätt pervers. Skulle någon sjungit om liknande saker för 40 år sedan hade man blivit satt på dårhus…idag spelar man punkrock ;-) De tre killarna i gruppen lyckas i alla fall få till en riktig punkbastard här med sina andra skiva år 2006. Australien skakar ännu efter dessa utsläpp men jag avvaktar med att jubla för högt.(SEX) 29/6-07 FUCK MACHINE-NECROPHILIA CRACK OPEN A COLD ONE(CD- CHASTITY RELEASE  EC 122) Excactly the same style on this record. Distorted and dirty rock with lyrics which you can´t take too serious because do you do that you´re a little bit of a pervert. Should someone singed about similar things 40 years ago so had you been stucked in a fools house…today you play punkrock ;-) The three guys in the group manages anyway to get foreward a real punkbastard here with their other record for 2006. Australia shakes yet after these releases but I wait a while before I become to happy.(SIX) 29/6-07