FRU FORTUNA-I VÄNTAN….(CD SECOND FLOOR MUSIC)

Jag vet inte om jag tycker namnet är skitbra men musiken däremot uppväger allt…Visst finns här mycket från andra grupper och Tysta Mari är en sådan grupp som jag verkligen tanker på när Fru Fortuna kör sin ganska lugna punk. Men punk är det och väldigt kvalitativ sådan. Ganska långa låtar för att vara punklåtar för de flesta av låtarna går upp över fyra minuter och det finns till och med fyra låtar över fem minuter. Som ett Ebba Grön på sin tredje skiva skulle jag också kunna jämföra detta med och ni förstår att det är rock/punk/pop med mycket känslor som är grejen för Fru Fortuna och helt klart ett av de mer intressanta banden i Sverige just nu. Jag älskar när band sjunger på svenska. När vi ändå är inne på texterna så är de som små betraktelser utan att egentligen ta ställning för något speciellt och de är lite kryptiska ibland och det är det jag gillar med dem….att de inte är direkt utan man får tänka efter lite grand först. 15/5-2014

********

FRU FORTUNA-I VÄNTAN….(CD SECOND FLOOR MUSIC)

I do not know if I think the name 's great but the music however outweighs everything ... Sure there this much from other groups and Tystat Mari is one such group that I really tanker when Fru Fortuna is running its pretty quiet punk. But the point is there and very qualitative one. Fairly long songs to be punk songs for most of the songs goes up over four minutes and there are even four songs over five minutes. As an Ebba Grön on their third disc , I would also be able to compare this to , and you understand that it's rock / punk / pop with a lot of feelings that is the thing for Fru Fortuna and clearly one of the more interesting bands in Sweden right now. I love when bands sing in Swedish . When we 're on the lyrics , they are like little reflections without actually taking a stand for something special and they are a bit cryptic at times and that's what I like about them .... they are not directly, but you have to think a little first . 15/5-2014