FRO-TEE SLIPS- STARSCHNITT TROOPERS 2(CD)

Jag fick två skivor med samma namn fast de är döpta till 1 och 2 . Denna skiva kom ut 2012 och innehåller 11 låtar på tyska. Det är i alla fall musik som jag blir riktigt glad av för deras punkrock går fort på det sätt som jag gillar. De sjunger på tyska, som jag gillar, de har en bra sångare, som jag gillar, och de har väldigt bra melodier, som jag gillar. Man sjunger med så mycket man orkar och kan i deras musik och jag tycker faktiskt att de låter lite som Tysklands stora flaggskepp Toten Hosen i många av låtarna och då menar jag det tidiga Toten Hosen. Jag skulle ta det som en komplimang i alla fall för det är en grupp som jag verkligen gillar. Kolla in detta med en gång. 27/11-2014

********

FRO-TEE SLIPS- STARSCHNITT TROOPERS 2(CD)

I got two records with the same name although they are baptized into 1 and 2. This album came out in 2012 and contains 11 songs in German. It's all the same music that I get really happy for their punk rock flies in the way that I like. They sing in German, which I like, they have a good singer, which I like, and they have very good melodies, which I like. It sings with as much as you can and can in their music and in fact I think they sound a bit like Germany's large flagship Toten Hosen in many of the songs and I mean early Toten Hosen. I would take it as a compliment anyway because it's a group that I really like. Check this out immediately. 27/11-2014

FRO-TEE SLIPS- STARSCHNITT TROOPERS 1(CD)

Denna skiva kom ut 2010 och har också 11 låtar och liksom den ovanstående skivan är den fylld av riktigt bra punkrock. Så det finns kanske inte så mycket att tillägga när man lyssnar på två skivor med samma grupp efter varandra. Jag tycker nog att 2 är bättre än denna skiva och det känns som om de utvecklats lite grand till 2:an men det finns en hel del bra punklåtar här också. Jag gillar verkligen deras melodier och deras sätt att få till refrängerna så man bara vill sjunga med och som jag sagt tidigare så är det nog bara Toten Hosen jag hört av de tyska grupperna som använder detta sätt tillsammans med denna grupp för att få fram punk som låter så här. 27/11-2014

*******

FRO-TEE SLIPS- STARSCHNITT TROOPERS 1(CD)

This album came out in 2010 and has 11 songs and, like the one above the disc is full of really good punk rock. So it is perhaps not so much to add when you listen to two records with the same group after another. I think that number two are better than this disc and it feels like they evolved a little bit to 2nd but there are a lot of good punk songs here too. I really like their songs and their way to get to the chorus so you just want to sing along and as I said before, it's probably just Toten Hosen I heard of the German groups who use this way with this group to get the punk sounds like this. 27/11-2014