FROST-ALLA HAR NÅGOT MEN NÅGRA HAR ALLT(CD-NFC RECORDS NFC 004)

Som vanligt låter gruppen folk att ladda ner skivan gratis i 320 kbit format och det är inte dåligt men skivan finns att köpa för 60 kronor också med texter och bilder…så gör det. Det är så befriande att höra på Frost för de för verkligen trallpunkens arv vidare och detta på ett riktigt bra sätt utan att låta som ett plagiat och Frost har hittat sin egen snabba stil i denna melodiska stil. 13 låtar av yppersta kvalitét är vad Frost bjuder oss på och när punkband sjunger på sitt modersmål så känns det så mycket mer på riktigt på något sätt. Synd bara att de inte tänkt på oss gamla som inte ser så bra när de tryckte texterna. Finns inget att tveka på….köp för fan! 26/11-2010

*********

FROST-ALLA HAR NÅGOT MEN NÅGRA HAR ALLT(CD-NFC RECORDS NFC 004)

As usual does the group let people download the record for free in 320 kbit and that´s not bad but the record can you buy for 60 swedish krona also with lyrics and pictures…so do that. It´s really refreshing to hear Frost because they really take the heritage from trallpunk(Swedish melodic hardcore) and do it really good without sounding like all other bands and they have found their own style. 13 songs of the highest class is what Frost is giving us and when punkband sings in their own language so does it feels so much more that it´s real in some way. It´s a shame only not to think about us old ones which couldn´t see so good when they printed the lyrics. It´s nothing to think about…..buy this for god´s sake. 26/11-2010

FROST-I DIN BLEKA SKUGGA(MINI-CD NFC RECORDS 002) Går ju aldrig att bortse från att Bjurre var med i Asta Kask förut och att Frost har ett liknande sound. Men jag tycker inte att det är negativt att de har det eftersom den musiken är så pass bra. Och när man levererar en så pass bra text som det är på titellåten så blir man inte annat än imponerad. Nu längtar jag efter en ny fullängdare med gruppen för det tycker både vi(publiken) och bandet är värda att göra. Det här är verkligen punk så som jag ser den, man tar ställning, har bra texter och musik som svänger och som gör en glad och förbannad på samma gång.20/5-09

********

FROST-I DIN BLEKA SKUGGA(MINI-CD NFC RECORDS 002)

It never can be so that I don´t think about Asta kask because Bjurre was in that group before and that Frost have a similar sound. But I don´t think it´s negative because that music is so good. And when you hear such a good lyrics as in the titletrack so became I really impressed. Now I´m longing after a new fullength with the group because that I think that both we(the audience) amd the group is worth doing. This is real punk as I see it, you have an opinion and shows that, have good lyrics and music which swings and which makes you happy and angry in the same time.20/5-09

FROST-FRUSEN, TRÖTT OCH FÖRBANNAD(MINI-CD NFC RECORDS)

Bjurre försvann ju från Asta Kask och där tycker jag nog att hans trumspel var lite typiskt för gruppen. Här fortsätter han på samma sätt och Frost låter som ett tuffare Asta kask. Det känns som om de har lite tuffare influenser kanske än vad Asta har. Men svenska texter har de också och också en ganska bra förmåga till melodier. Detta är sista gången jag kommer att nämna Asta Kask i samband med att jag pratar/skriver om Frost…det lovar jag…..bra är det i alla fall. Johan har en röst som är ganska rå och texterna är lite annorlunda än det vanliga punkbandet…inga pang på och inte politiska texter på samma sätt som många andra punkband. 28/6-07

*******

FROST-FRUSEN, TRÖTT OCH FÖRBANNAD(MINI-CD NFC RECORDS)

Bjurre disappered from Asta Kask and there I think that his drumming was a little bit typical for the group. Here he continue in the same way and Frost sounds like a tougher Asta kask. It feels like if they have a little bit tougher influences than maybe Asta have. But Swedish lyrics have they and an OK ability to write melodies. This si the last time I will mention Asta Kask in the same time as I write/talk about Frost….I promise…good is it anyway. Johan have a voice that is raw and the lyrics is a little bit different than the usual punkband…not a right direction and not political lyrics in the same way as many other punkbands. 28/6-07

FROST-FRUSNA SJÄLAR(CD-KAMEL RECORDS KAMEL 028)

 Det är så härligt att lyssna till Frost för de för de svensksjungna punken vidare. Visst finns här stora influenser från Asta Kask men vad gör det när Bjurre från Asta finns med på trummor. 15 låtar fyllda av bra texter, välspelad musik i sanna svensk punkanda och helt klart är att Frost känns som ett av Sveriges punkhopp och då menar jag renodlad punk som det verkligen är när Frost sätter igång. Lite tuffare än Asta, Strebers och de grupperna är Frost i sitt sound men att kalla de HC-band vore att ta i för melodier finnes i överflöd. Det här är en sådan skiva som man bara vill sätta på igen och igen för detta känns så otroligt äkta. 3/2-05

********

FROST-FRUSNA SJÄLAR(CD-KAMEL RECORDS KAMEL 028)  

It feels so fucking marvellous to listen to Frost because they take the swedishsinged punk further. Suere here it is influences from asta Kask but what does it matter when Bjurre from asta is in the group. 15 songs filled with good lyrics, wellplayed music in true Swedish punkspirit and really obvious is that Frost feels like one of Swedens punkhopes and then I mean pure punk which this really is when Frost is playing. A little bit tougher than Asta, Strebers and those groups but to call them HC-band is too much because here we have much more melodies. This is the sort of record you want to put on again and gain and it feels that this is really true music. 3/2-05