FRONT-BITTE RECHT FREUNDLICH(CD-DIRTY FACES DF 48)

Den här skivan kom ut 2006 och tysksjungen punk är jag ju nästan alltid svag för men det är inte riktigt den typen av deutschpunk som vi är vana vid utan här är det lite mer 77-punk stil faktiskt och på någon bild i skivan kommer jag att tänka på Devo och hur de såg ut. Ibland går det riktigt fort som DSDS till exempel och de lite taggiga gitarrerna gör hela anrättningen till något ganska eget faktiskt. Jag tänker ibland på tidiga svenska band som Missbrukarna eller något sådant och det är en komplimang för det är något som jag verkligen gillar. Så som slutsats är detta en skiva som verkligen är något värt att sätta tänder och öron i. 3/7-2015

********

FRONT-BITTE RECHT FREUNDLICH(CD-DIRTY FACES DF 48)

This album came out in 2006 and the German sung punk, I'm almost always weak but that's not really the type of german punk that we are used to, but here it is a little more 77-punk style effectively and no video in the disc will I think of Devo and how they looked. Sometimes it goes really fast as DSDS, for example, and the little spiky guitars do all the finishing touch to something rather own actually. I think sometimes of early Swedish bands like Missbrukarna or something like that and that's a compliment because that is something I really like. So in conclusion, this is an album that really is something worth putting teeth and ears in. 3/7-2015

FRONT-ZUR LAGE DER AUTOMATION(CD)

2010 var året för att denna skiva fick se ljuset och de har lite av samma ”galna” tempo och sound på denna skiva också och det är riktigt kul att lyssna till deras lite annorlunda punkrock. Det går som sagt riktigt fort och det uppskattar jag och jag uppskattar också det tyska språket som ni vet och jag uppskattar också det ”ryckiga” soundet för det är det som gör att de får ett ganska eget punksound. Inte så lätt att ha det idag när det finns så många punkband/rockband i världen. I andra låten tycker jag att de har fått till ett sound på gitarren(???) som skulle fått Gang of Four nästan avundsjuka. Front är en grupp att se upp för! De låter farliga på ett positivt sätt. 3/7-2015

********

FRONT-ZUR LAGE DER AUTOMATION(CD)

2010 was the year for this album saw the light, and they have some of the same "crazy" pace and sound on this record too and it's really fun to listen to their little different punk rock. It is as I said really fast and I appreciate that and I appreciate also the German language as you know, and I also appreciate the "jerky" sound for that is what gives them a quite own punk sound. Not so easy to have it today when there are so many punk / rock bands in the world. In the second song, I think they've got a sound of the guitar (???) that would have Gang of Four almost envious. Front is a group to watch out for! They sound dangerous in a positive way. 3/7-2015

FRONT-FRONT(CD-TWISTED CHORDS)

2013 verkar vara den senaste skivan som kommit ut med gruppen och då kom denna som för mig ser ut som en CD i vinylsingelformat. På denna skiva har de egentligen inte utvecklat sin stil nämnvärt och det är i alla fall jag glad för. För de har som jag sagt tidigare ett väldigt eget sound utan att på något sätt låta konstigt. Det är stökig egensinnig punk med lite inslag från Gang of Four i några av låtarna som i Aufscwung tycker jag. Det är kanske bara jag som hör det men så tycker jag att det är i alla fall och det är riktigt fräckt när de för in de rytmerna i några av låtarna. Soundet annars låter farligt på något sätt och det är mer 77-punk som jag sagt tidigare än att det är renodlad deutschpunk som man trodde från början. Men det är en riktigt trevlig uppenbarelse hela skivan i alla fall. 3/7-2015

********

FRONT-FRONT(CD-TWISTED CHORDS)

2013 seems to be the last album that came out with the group, and then came that which to me looks like a CD of the vinyl single formats. On this album, they have not really developed his style significantly and it is in any case I am happy. For they have as I said before, a very unique sound, without in any way sound strange. It's messy obstinate punk with some elements from the Gang of Four in some of the songs in Aufscwung I think. Maybe it's just me who hear it but I think it's all the same and it's really cool when they insert the rhythms of some of the songs. The sound would otherwise sound dangerous in any way and there are more 77-punk as I said before, than it is pure deutsch punk who was believed from the beginning. But it's a really pleasant revelation the entire disc anyway. 3/7-2015