FRIDA-MIDVINTERNÄTTER(CD-SINGEL-FORTUNE RECORDS)

Ägget har get ut denna tvålåtars skiva med julmusik…det är låtarna O Helga Natt och Decembernatt som fått en ny skrud med hjälp av Frida Viljansros. Det är kanske inte den musik jag brukar lyssna på och Fridas röst är säkert bra men som sagt operaliknande musik kanske inte är min grej precis men visst finns det julstämning här. Det är ju helt klart i alla fall. Decembernatt är ju en svensk version på Hallelujah(ni vet idol-juryns hatobjekt!) och hon gör den bra och jag tror hon sjunger bra men som sagt det är inte riktigt min kopp av te som man säger….15/12-2014

******

FRIDA-MIDVINTERNÄTTER(CD-SINGEL-FORTUNE RECORDS)

Ägget has given out this twosongs disc of Christmas music ... it's songs O helga Natt and Decembernatt with a new edition with the help of Frida Viljansros. It is perhaps not the music I usually listen to and Frida's voice is certainly good but as I said opera-like music may not be my thing right but of course there are the Christmas spirit here. It is quite clear in all cases. Decembernätter is  a Swedish version of Hallelujah (you know idol jury peeve!) And she does it well and I think she sings well but as I said it's not really my cup of tea as they say ... .15/12-2014