FREEDUMB-SOCIAL HANGOVER(LP-FUCKING NORTH POLE RECORDS FNPR068)

Torstein som spelar i Norsk Råkk spelar också med denna grupp. Lite hårdare toner här än med Norsk Råkk men det är ändå Norsk Rock 😉. Inledningsvis blir det kanske lite metalvibbar tycker jag i låten Damnation och den får mig nästan att tänka på våra svenska vänner Backyard Babies… Jag känner mig klart nöjdare med musik när Heavy Steps kör igång och då är det mer av den typen som jag gillar och det är en stil som faktiskt härstammar både från punk och kanske lite glamming metal eller något sådant. Ni vet samma typ av rock n roll som Hardcore Superstar, backstreet Girls etc spelar utan att på något sätt låta som någon av dessa grupper. Jag gillar de snabba låtarna mest och det flesta är ju snabba men det finns olika dimension på det snabba. Sudden Deaf är nog en av mina favoritlåtar på skivan och alla tio låtar klocka in under halvtimmer så ni förstår att detta är någon slags speedrock av bästa slag. Har ni aldrig hört Freedumb borde ni kanske kolla in dem nu! 28/6-2023

 

********

FREEDUMB-SOCIAL HANGOVER(LP-FUCKING NORTH POLE RECORDS FNPR068) 

Torstein who plays in Norsk Råkk also plays with this group. A little harder tones here than with Norsk Råkk but it's still Norsk Rock 😉. Initially, there may be some metal vibes, I think in the song Damnation and it almost makes me think of our Swedish friends Backyard Babies... I feel clearly happier with music when Heavy Steps starts and then it's more of the type that I like and it's a style that actually stems from both punk and maybe a little glam metal or something like that. You know the same kind of rock n roll that Hardcore Superstar, Backstreet Girls etc play without in any way sounding like any of these groups. I like the fast songs the most and most of them are fast but there are different dimensions to the fast. Sudden Deaf is no one of my favorite songs on the album and all ten songs clock in during half an hour so understand that this is some kind of speed rock of the best kind. If you've never heard Freedumb, maybe you should check them out now! 28/6-2023

FREEDUMB-POST MODERN DARK AGE(LP-BIG DAY RECORDS BIGLP182)

Freedumb har jag hört några gånger tidigare men denna gång är första gången jag hör de på vinyl. Så lite av en debut blir det ju. De sjunger på engelska och jag hade gillat om de sjöng på norska. Efter ett instrumentalt intro drar det igång. Bra tempo i musiken och någonstans läste jag hardcore men detta är riktigt bra punkrock av det gamla goda slaget men influenser från svenska band som Hellacopters, Sator, Backyard Babies etc eller rättare sagt jag tycker det finns likheter. Så visst låter det lite hårdare än 77-punk men det känns som om de tagit grunden därifrån, dragit den genom glam och garagerock och landade de här i en helt underbar platta med dieseldoftande musik. Norge levererar igen och det är kul att ”lillebror” 😜 kan.  Freedumb har gjort sin bästa skiva och det borde ni fira med dem med att köpa deras fysiska skiva med en gång. 27/9-2019

********

FREEDUMB-POST MODERN DARK AGE(LP-BIG DAY RECORDS BIGLP182)

I have heard Freedumb a few times before but this time is the first time I hear them on vinyl. SO a little of a debut it will be. They sing in English and I liked if they sang in Norwegian. After an instrumental intro, it starts. Good tempo in the music and somewhere I read hardcore but this is really good punk rock of the old good kind but influences from Swedish bands like Hellacopters, Sator, Backyard Babies etc or rather I think there are similarities. Sure, it sounds a little harder than 77-punk, but it feels like they've taken the foundation from there, pulled it through glam and garage rock, and landed here in an absolutely wonderful record of diesel-scented music. Norway delivers again and it is fun that "little brother" 😜 can. Freedumb has made their best record and you should celebrate them with buying their physical record right away. 27/9-2019

FREEDUMB-THE FREEDUMB CURSE(CD-TONEHJULET KRÄFTPEST)

Spike, Balls och Tort terror är grabbarna som utgör gruppen Freedumb och det räcker för att skapa en massa “oväsen” För de här tre killarna låter som en blandning av Bad Brains, Discharge och Minor Threat på samma gång och det är väl en upplevelse att få sätta tänderna i? De blandar sina texter mellan norska och engelska texter och jag gillar nog de norska mer för det låter mer originellt.  Men det är tufft som bara den och norrmän kan de också och Freedumb är en grupp att kolla in och framförallt ge chansen om ni får chansen att ge dem chansen. Men de är ingen chansning. 22/2-2011

*******

FREEDUMB-THE FREEDUMB CURSE(CD-TONEHJULET KRÄFTPEST)

Spike, Balls and Tort Terror is the guys which is the group Freedumb and it´s enough to make a lot of “noise”. Because these guys sounds like a mix of Bad Brains, Discharge and Minor Threat in the same time and it´s an experience to put your teeth into. They mix their lyrics between Norwegian and English lyrics and I like the Norwegian lyrics more because they sound a little bit more original. But it´s tough as hell and Norwegians can too and Freedumb is a group to check out and give the chance if you get the chance to give them a chance. But it´s no chance to ignore them. 22/2-2011

FREEDUMB-THE FREEDUMB PEDITION(SINGEL CHIMNEY RECORDS)

Ett norskt band som blandar norska och engelska texter men jag föredrar när de sjunger på norska för det låter mer desperat när de gör det. Jag gillar att lyssna till norsk punk för de har haft många bra band som dyker upp i mitt huvud när jag hör Freedum som Svart Framtid, Bannlyst osv och norsk punk är egentligen ganska stark. Vill ni ha ett nytt band som för den traditionen vidare sp kanske detta är något för er eftersom de verkligen försöker att spela musik i samma anda. 23/7-07

*******

 

FREEDUMB-THE FREEDUMB PEDITION(SINGEL CHIMNEY RECORDS)

A norwegian band which mixes both english and norwegian lyrics but I like it more when they sing in norwegian language because I think it sounds mored esprate when they do that. I like to listen to norwegian punk and many good norwegian bands comes up into my ehad when I listen to Freedumb as Svart Framtid, Bannlyst and those band and norwegian punk is realy strong. Do you want a new band which takes the traditional punk longer så is this maybe something for you because they really try to play music in the same spirit.(SEVEN)

FREEDUMB-VARIOUS DEMORECORDINGS 2003-2006(CD)

En norsk grupp som verkligen överraskar mig med sin tuffa punkrock. Jag hade inga tankar innan på hur det skulle låta men här får vi ett proffsigt hantverk av snabb och hård punkrock. 12 låtar från varierande demoinspelningar mellan åren 2003-2006 och de släpper ett nytt album 2007. Svårt att jämföra med något annat egentligen men som en grupp som har blandat hård rock med punkrock så är Freedumb mer än intressanta. Får ni chansen så skall ni helt klart kolla in gruppen så varför inte sticka iväg till deras Myspace sida och lyssna lite. 27/6-07

 

*******

 

FREEDUMB-VARIOUS DEMORECORDINGS 2003-2006(CD)

A norwegian group which really surprises me with their tough punkrock. I had no thoughts before on how this would sound but here we get a professional styled music of fast and hard punkrock. 12 songs from varying studiorecordings between the years 2003-2006 and they release a new album 2007. It´s hard to describe with anything else but a group which have mixed hard rock together with punkrock so is Freedumb more than interesting. Do you get the chance so can you check out the group if you get the chance or why don´t go away to their MySpace site and listen a little on their music. 27/6-07