FREDERIKSEN, LARS-TO VICTORY(MINI-LP-PIRATES PRESS PPR301)

 

Detta är väl Lars första soloplatta utan kompband och här får vi ta del av fyra egna låtar plus två covers och det är Comin Home av Kiss och Tomorrow´s girls som först gjordes av UK Subs. Det är akustiska låtar som är väldigt punkiga ändå och det kan inte annat bli med Lars röst för där är det punk ut i fingerspetsarna när det gäller musik. Med låtar som God and Guns och Army of Zombies inleds skivan och det är ett vilt vevande på den akustiska gitarren tillsammans med Lars råa röst. Det känns så otroligt genuint och äkta när Lars sjunger och här finns det känslor som får mig att få gåshud. Lustigt ta ha alla sex låtar på båda sidorna men det är bra så slipper man vända på den plus att man kan spara ena sidan. Just då jag trodde att det var akustiskt kommer en riktigt bra version i elektrisk stil av UK Subs Tomorrows Girls fast bara med elektrisk gitarr. Fortsätter på samma sätt i dem riktigt bra Motherland. Här får vi till och med något mandolin-liknande sound tillsammans med lite trummor. Andra covern på skivan är Comin Home av Kiss som jag inte kommer ihåg hur originalet låter men här är det en akustisk punklåt med Lars fantastiska röst. Lite pianoackompanjemang finns här också. Sista låt ut är Skunx som är den mest tuffa låten på skivan och så mycket känslor det är i den sången. 12/11-2021


********

FREDERIKSEN, LARS-TO VICTORY(MINI-LP-PIRATES PRESS PPR301)

This is probably Lars' first solo album without a band and here we get to see four songs of his own plus two covers and it is Comin Home by Kiss and Tomorrow's girls that was first made by UK Subs. It's acoustic songs that are very punky anyway and it can't be another with Lars' voice because there's punk at the fingertips when it comes to music. With songs such as God and Guns and Army of Zombies, the album begins and there is a wild crank on the acoustic guitar together with Lars' raw voice. It feels so incredibly genuine when Lars sings and here there are feelings that make me get goosebumps. Fun to take all six songs on both sides but it's good so you don't have to turn it around plus you can save one side. Just when I thought it was acoustic, a really good electric version of UK Subs Tomorrows Girls comes only with electric guitar. Continues in the same way in them really good Motherland. Here we even get some mandolin-like sound along with some drums. The second cover of the album is Comin Home by Kiss which I do not remember what the original sounds like but here it is an acoustic punk song with Lars' fantastic voice. Some piano accompaniment is available here too. The last song out is Skunx, which is the toughest song on the record and so much emotions it is in that song. 12/11-2021