FRED ASP-LIVET HÄR I BAYLON(CD-REVELJ FRED-001) Den här grabben tog kontakt med mig och jag var inte sen att tacka ja och sedan be honom om ett ex av hans skiva som jag gärna ville skriva om. Man förstår ju redan på namnet vad det handlar om….på skivan menar jag. Det är väl inte så många andra än reggaeartister som sjunger om Babylon(undantaget Lurkers då) Kul också med artister som tar ställning och visar politisk aktivitet i sin musik. Man kan dra paralleller till gamla Peps skivor och ni som gillade Hög Standard kommer att gilla detta även om  många av texterna behandlar modernare saker än vad Peps gjorde. Privatisering, G8, skövling osv är några av sakerna som Fred Asp sjunger om. Underbart sound i bakgrunden och den ganska enkla reggaen i bakgrunden påminner mig om Linton Kwesi Johnson ibland och det är något som jag uppskattar.(SJU) 7/11-06

FRED ASP-LIVET HÄR I BAYLON(CD-REVELJ FRED-001)  This guy contacted me and I wasn´t late to say yes and then I said to him that I wanted a promo on his new CD which I really wanted tow rite about. You can understand already on the name on ht e re4cord what it's all about. It's not so many other bands/Artits which is singing about Babylon(except from Lurkers then). It's fun also with artists which show their opinion and shows political activity in their music. You can takes parallels to old Peps and you who liked Hög Standard will like this too even if many of the lyrics is about more modern things that what Peps singed about, privatise, G8, and the destroying of our earth is some of the things Fred Asp is singing about. Wonderful sound in the background and it's really simple reggae there and it reminds me a little about Linton Kwesi Johnson and that is something which I appreciate.(SEVEN) 7/11-06