FREAKSHOW-FREAKSHOW(CD-TOO LOUD RECORDS TLR 002)

 

En tung inledning med ett ljud som jag inte riktigt kan förstå vad det är vad instrument där. Annars är det väl någon slags hårdrock som är grejen för Freakshow och det är av typen som vi kallar nu-metal känns det som. Kanske inte en stil som är så populär nuförtiden men jag har alltid gillat den stilen och uppskattar Freakshow också. Det jag inte gillar är när en av sångarna kommer upp nästan i falsett för det har jag aldrig förstått mig på men när rösten ligger på ett plan som det oftast gör här blir det mest bra attityd och tufft.  Det jag gillar mest är att de skiftar tempo lite i låtarna och det blir mer varierat på det viset. Skulle säkert kunna jämföra med något annat band men jag lämnar det utanför och ni som kommer på något band i samma stil hör av er! Trummorna är tunga och det är nog det som jag gillar mest med musiken att man får ett slag i magen vid varje trumslag. 26/1-2023


******

FREAKSHOW-FREAKSHOW(CD-TOO LOUD RECORDS TLR 002)

 

A heavy introduction with a sound that I can't quite understand what it is what instruments there. Otherwise, it's probably some kind of hard rock that's the thing for Freakshow and it's the type that we call nu-metal it feels like. Maybe not a style that's so popular nowadays but I've always liked that style and appreciate Freakshow too. What I don't like is when one of the singers comes up almost falsetto because I've never understood that but when the voice is in a style as it usually does here, it becomes mostly good attitude and tough. What I like most is that they change tempo a little bit in the songs and it becomes more varied in that way. Could certainly be compared to any other band but I'll leave it out and if you can come up with any band in the same style please let me know! The drums are heavy and that's probably what I like most about the music that you get a punch in the stomach with every drum beat. 26/1-2023